Oracle Database

Oracle Database is een relationeel databasebeheersysteem dat door Oracle is ontwikkeld. Maak verbinding met on-premises Oracle Database om verschillende acties uit te voeren, zoals het maken, bijwerken, ophalen en verwijderen van rijen in een tabel.

Premium
Oracle Database