Lettria GDPR Compliance

(Preview)

Met Lettria GDPR Compliance kan uw organisatie voldoen aan de AVG doordat de tekstgegevens in uw software worden gecontroleerd en vervolgens nalevingsproblemen worden aangeduid (zoals persoonsgegevens, aanstootgevende of subjectieve opmerkingen en meer).

Premium
Lettria GDPR Compliance