Industrial App Store

De Industrial App Store van Intelligent Plant is gebouwd op basis van een architectuur die cloudgebaseerde toepassingen en services in staat stelt samen te werken met lokale historische procesgegevens en met logboeken voor alarmen en gebeurtenissen. Gebruik de Industrial App Store-connector om vestigingsgegevens op te nemen in uw stromen.

Premium
Industrial App Store