Power Automate Management

De Power Automate Management-connector maakt interactie met Power Automate Management-service mogelijk. U kunt bijvoorbeeld stromen maken, bewerken en bijwerken. Beheerders die bewerkingen met beheerdersbevoegdheden willen uitvoeren, moeten acties aanroepen met het achtervoegsel 'als beheerder'.

Power Automate Management