Face API

Met de Face API van Microsoft Cognitive Services kunt u gezichten van foto's detecteren, identificeren, analyseren en taggen.

Face API