Power Query-gegevensstromen

Gegevensstromen is een self-service cloudtechnologie voor gegevensvoorbereiding waarmee u gegevens kunt opnemen, transformeren en laden in Common Data Service-omgevingen, Power BI-werkruimten of het Azure Data Lake Gen2-account van uw organisatie.

Power Query-gegevensstromen