Azure Table Storage

Azure Tablet Storage is een service voor het opslaan van gestructureerde NoSQL-gegevens in de cloud, waarbij sleutels/kenmerken worden opgeslagen met een ontwerp zonder schema. Meld u aan bij uw opslagaccount om tabellen te maken, bij te werken en hierin query's uit te voeren, en meer.

Premium
Azure Table Storage