Azure Monitor-logboeken

Gebruik deze connector om een query op uw Azure Monitor-logboeken in de Log Analytics-werkruimte en het Application Insights-onderdeel uit te voeren en de resultaten weer te geven of te visualiseren.

Premium
Azure Monitor-logboeken