Azure Event Grid

Azure Event Grid is een backplane voor gebeurtenissen die een op gebeurtenis gebaseerde programmering met pub/sub-semantiek en een betrouwbare distributie en levering voor alle services in Azure en derden mogelijk maakt.

Premium
Azure Event Grid