Azure Data Factory

Azure Data Factory is een hybride gegevensintegratieservice waarmee u uw ETL/ELT-werkstromen op schaal kunt maken, plannen en organiseren waar uw gegevens zich bevinden in de cloud of op het zelfgehoste netwerk.

Premium
Azure Data Factory