Person med hodetelefoner

Hva er robotautomatisering?

Les hvordan robotautomatisering effektiviserer forretningsprosesser

På fabrikker og i produksjonsorganisasjoner er ikke roboter noe nytt. I flere tiår har de forbedret produktiviteten og frigjort arbeidere til å fokusere på andre, viktigere oppgaver. Og nå kommer det samme nivået av produktivitetsøkning til firmaer der ansatte utfører forretningsprosesser med høyt volum, IT-støtte og arbeidsflytprosesser – takket være robotautomatisering.

Ved å bruke Robotautomatiseringsverktøy som en del av en større strategi for automatisering av forretningsprosess, kan programvareroboter enkelt konfigureres til å utløse svar, manipulere data og kommunisere med andre digitale systemer. Eksemplene spenner seg fra enkle ting som å generere en automatisk svarmelding, til en e-post som distribuerer tusenvis av roboter, der hver av disse er forhåndsprogrammert til å automatisere ressursplanleggingsoppgaver.


To typer robotautomatisering: overvåket og uovervåket

Når du utforsker robotautomatisering som en løsning for arbeidsflytautomatisering, er det nyttig å vurdere de to typene – overvåket og uovervåket automatisering – før du bestemmer deg for hva som er riktig for organisasjonen din.

Overvåket automatisering

Med overvåket automatisering kan du fokusere på viktigere arbeid i organisasjonen. Den gjør dette ved å automatisere repeterende, manuelle resepsjonsaktiviteter og etterligner handlinger du utfører på skrivebordet eller i nettleseren, for eksempel museklikk, ved å ta opp og spille av igjen disse handlingene i sanntid.

Uovervåket automatisering

Som navnet tilsier krever ikke uovervåket automatisering at noen sitter ved datamaskinen. I stedet fungerer uovervåkede roboter på egen hånd ved å ta opp og spille av igjen handlinger. Siden de kan bruke utløsere og planlegge automatiserte hendelser, er de godt egnet for å øke automatiseringen av oppgaver med høyt volum i hele organisasjonen.


Fordelene ved å bruke robotautomatisering

Som alle som har fått i oppgave å klippe ut og lime inn innhold i et enormt regneark til et annet, kan skrive under på, er ikke repeterende, kjedelige oppgaver den beste bruken av menneskets kognitive ferdigheter. Ikke bare er det kjedelig for personen som utfører jobben, men det er også mer sannsynlig at sluttresultatet vil inneholde feil. Det vil sannsynligvis også ta mye lengre tid enn om oppgaven ble utført av en robot.

Det er her du finner de to største fordelene ved å bruke robotautomatisering: økt produktivitet og nøyaktighet. Arbeidere frigjøres til å utføre viktigere oppgaver, og når robotene er programmert én gang, følger de reglene hver eneste gang. De blir aldri slitne eller lei og de gjør ikke feil. Resultatene er konsekvente og pålitelige.

Roboter gjør det også enkelt for organisasjoner å skalere opp eller ned, slik at sesongbaserte arbeidsflyter eller økninger – på tvers av forretningsenheter, lokasjoner og fra skrivebord til sky – enkelt kan legges til.

Hvorfor bruke robotautomatisering?

 • Arbeidere frigjøres til å utføre viktigere oppgaver
 • Økt produktivitet
 • Økt nøyaktighet
 • Det er raskere og enklere å skalere opp eller ned etter behov

Raskere avkastning og forbedret samsvar

Siden de ikke krever egendefinert kode fra utviklingsteamet, er roboter en svært rimelig løsning. De er også enkle å implementere raskt. Dermed oppnås avkastning fra implementering av robotautomatisering vanligvis i løpet av uker.

I tillegg er samsvarskrav til møter, og dokumentering, mye enklere siden roboter for robotautomatisering utfører oppgavene konsekvent og pålitelig. Dette reduserer risiko, fjerner muligheten for menneskelig feil, og ekspederer rapportering siden alt kan overvåkes og kvantifiseres på en enkel måte.


Finn ut om firmaet ditt kan ha nytte av robotautomatisering

Organisasjoner i en rekke ulike bransjer kan ha nytte av å implementere en robotautomatiseringsløsning. Når du evaluerer om det er riktig for firmaet ditt, må du først vurdere om du har Back Office-oppgaver som kan ha nytte av prosessautomatisering. Disse regelbaserte, ikke-subjektive prosessene finnes vanligvis på områder som finans, innkjøp, forsyningskjedeadministrasjon, helsetjenester, regnskap, kundeservice og HR.

Firmaer som tilbyr IT-støtte og -administrasjon, er også kandidater for robotautomatisering fordi det forbedrer kundestøtteoperasjoner og overvåking av nettverksenheter. Ved å automatisere prosesser kan IT-infrastrukturer undersøke og løse problemer raskere.

I tillegg kan bransjer som er avhengige av talegjenkjenning eller automatiserte nettassistenter, ofte få fordeler av robotautomatisering siden nylige utviklinger nå gir rom for at roboter kan svare på vanlig språk i stedet for i kode. Dette er en stor fordel for store kundesentre og andre organisasjoner som har mye samhandling med kundene, fordi det bidrar til å spare ressurser.

Hvem kan ha nytte av robotautomatisering?

 • Organisasjoner med Back Office-oppgaver som vil ha nytte av prosessautomatisering
 • Firmaer som gir IT-støtte og -administrasjon
 • Alle firmaer som er avhengige av talegjenkjenning eller automatiserte nettassistenter

Funksjoner du må se etter når du velger robotautomatiseringsprogramvare

Det finnes mange alternativer når det gjelder å finne robotautomatiseringsløsningen som passer for firmaet ditt. Som med mange forretningsbeslutninger er det å finne en som passer godt, svært viktig. Du bør derfor se etter en som er:

 • Enkel å bruke: Alle i organisasjonen skal kunne bygge og bruke roboter. De skal også være i stand til å samle inn data som gjør det mulig for ledere å foreta forretningsavgjørelser.
 • Skalerbar: Velg en robotautomatiseringsplattform som kan administreres sentralt og skaleres til så mange forskjellige lokasjoner som nødvendig.
 • Pålitelig: Siden du skal automatisere hundrevis eller tusenvis av oppgaver, sier det seg selv at pålitelighet – og innebygd overvåking med analyse – er viktig.
 • Rask: Den beste løsningen gjør at du kan utforme og teste nye robotprosesser i løpet av timer og raskt optimalisere robotene.
 • Smart: De beste verktøyene støtter enkle, oppgavebaserte aktiviteter, leser og skriver til en hvilken som helst datakilde og bruker avansert opplæring til å forbedre fremtidige automatiseringer.

Vurder en komplett løsning som omfatter hyperautomatisering

Som i alle teknologier fortsetter funksjonene til robotautomatisering å utvikle seg raskt. Det å finne en kraftig, primær ende-til-ende-løsning bør være førsteprioritet for en hvilken som helst organisasjon. Det er imidlertid også nødvendig å legge til flere funksjoner. Det er der hyperautomatisering kommer inn i bildet.

Ved å sørge for at du velger en komplett løsning som omfatter hyperautomatisering, vil virksomheten dra nytte av en teknologi som samler flere komponenter innen prosessautomatisering for å integrere verktøy og teknologier, som igjen utvider muligheten til å automatisere oppgaver via API-er, kunstig intelligens, prosessutvinning, analyse og andre verktøy.

Kom i gang med robotautomatisering

Oppdag et verktøy som effektiviserer repeterende oppgaver og papirløse prosesser, slik at du kan rette oppmerksomheten dit den trengs mest. Med Microsoft Power Automate kan du spare tid og arbeid i én enkelt robotautomatiseringsløsning.