Microsoft Power Automate-mal

Gjentakelse Content Conversion Microsoft Teams RSS AI Builder

Analyser tekniske artikler med AI Builder og send resultatene til Teams

By Microsoft

Bruk AI Builder til å trekke ut viktige samtaleemner og enheter fra tekniske artikler. Hver 24. time mottar du meldinger i Teams som inneholder artikkeldetaljer, nøkkeluttrykk med mer. Hvis du vil legge til nye søkenøkkelord eller RSS-feeder, redigerer du flyten i Avansert modus.

Flow-ikon

Arbeid mindre, gjør mer

Koble til favorittappene for å automatisere gjentagende oppgaver.

Spill av-ikon

Se hvordan den virker

Se en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Bygg ferdighetene dine

Finn ut hvordan du lager en arbeidflyt, fra enkel til avansert.

Flere maler du kan prøve