Microsoft Power Automate-mal

Microsoft Teams Microsoft Teams Asana

Create an Asana task when a channel post starts with 'TODO'

By Microsoft

Automatically create a new task when a channel post starts with the keyword 'TODO'.

Flow-ikon

Arbeid mindre, gjør mer

Koble til favorittappene for å automatisere gjentagende oppgaver.

Spill av-ikon

Se hvordan den virker

Se en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Bygg ferdighetene dine

Finn ut hvordan du lager en arbeidflyt, fra enkel til avansert.

Flere maler du kan prøve