Microsoft Power Automate-mal

Excel Online (Business) Excel Online (Business)

Opprett en rad i et annet regneark for en valgt rad (avskrevet)

By Microsoft

Opprett en rad i et annet Excel-regneark for en valgt rad i gjeldende regneark. Excel-dataene må befinne seg i en tabell. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du oppretter tabeller, kan du se: https://support.office.com/en-us/article/create-or-delete-an-excel-table-e81aa349-b006-4f8a-9806-5af9df0ac664. Hvis du vil utløse flyten, velger du en rad i tabellen, går til Data-fanen på Excel-båndet og velger Flyt.

Flow-ikon

Arbeid mindre, gjør mer

Koble til favorittappene for å automatisere gjentagende oppgaver.

Spill av-ikon

Se hvordan den virker

Se en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Bygg ferdighetene dine

Finn ut hvordan du lager en arbeidflyt, fra enkel til avansert.

Flere maler du kan prøve