Microsoft Power Automate-mal

Gjentakelse Office 365-brukere Office 365 Outlook HTTP with Microsoft Entra ID (preauthorized)

Motta daglig varsling av hvem som deltar i møter som du har organisert

By Microsoft

Få et daglig sammendrag over hvem som har godtatt Outlook-møteinvitasjonene dine for de neste 48 timene. Beskrivelser: Klikk på Fortsett, klikk på Ugyldig tilkobling, klikk på Oppdater og skriv deretter inn https://outlook.office.com for BEGGE HTTP til Azure-tilkoblingene. Klikk på Logg på, velg konto, klikk på Fortsett og klikk på Lagre øverst til høyre.

Flow-ikon

Arbeid mindre, gjør mer

Koble til favorittappene for å automatisere gjentagende oppgaver.

Spill av-ikon

Se hvordan den virker

Se en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Bygg ferdighetene dine

Finn ut hvordan du lager en arbeidflyt, fra enkel til avansert.

Flere maler du kan prøve