Microsoft Power Automate-mal

Planner Outlook Tasks

Kopier en ny Planner-oppgave til en Microsoft Outlook-oppgave

By Microsoft Power Automate-fellesskap

Når en ny oppgave opprettes i Planner, kopier oppgaven til en ny Microsoft Outlook-oppgave.

Flow-ikon

Arbeid mindre, gjør mer

Koble til favorittappene for å automatisere gjentagende oppgaver.

Spill av-ikon

Se hvordan den virker

Se en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Bygg ferdighetene dine

Finn ut hvordan du lager en arbeidflyt, fra enkel til avansert.

Flere maler du kan prøve