Microsoft Power Automate-mal

Parserr Google-ark

Legg til data som er trukket ut fra Parserr-e-postmelding, i et Google-regneark

By Parserr

Kopierer du fortsatt navn og kontaktinformasjon fra e-postmeldinger til Google Regneark? Ved å konfigurere denne integrasjonen kan du analysere innkommende e-postmeldinger og e-postvedlegg og automatisk lagre informasjonen som trekkes ut, som nye rader i Google Regneark.

Flow-ikon

Arbeid mindre, gjør mer

Koble til favorittappene for å automatisere gjentagende oppgaver.

Spill av-ikon

Se hvordan den virker

Se en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Bygg ferdighetene dine

Finn ut hvordan du lager en arbeidflyt, fra enkel til avansert.

Flere maler du kan prøve