Se demovideoer om Power Automate

Finn ut hvor enkelt det er å automatisere de mest tidkrevende, repeterende oppgavene ved å bruke veiledet innsikt, automatiseringsanbefalinger og flytt-og-slipp-skrivebordsflyt.

Finn ut hvordan du gjør følgende:

Effektiviser manuelle prosesser

Opplev hvor enkelt det er å automatisere Windows-PC-en med skrivebordsflytprosesser, robotautomatiseringsfunksjonen i Power Automate.

Koble deg til apper og tjenester

Finn ut hvordan du automatiserer skyapper, tjenester og data – uten å skrive kode – ved hjelp av skyflytprosesser, den digitale prosessautomatiseringsfunksjonen (DPA) i Power Automate.

Bygg robuste løsninger for dokumentautomatisering

Se hvordan Power Automate og AI Builder samarbeider for å sette informasjon inn i dokumentautomatisering, noe som minimerer behovet for manuell behandling.

Forenkle arbeidet med Process Advisor

Finn ut hvordan du kan oppdage automatiseringsmuligheter ved hjelp av veiledet innsikt, programanalyse og målrettede automatiseringsanbefalinger.

Utforsk mer

Automation 101 with Power Automate

Se nettseminaret

Make Your PC Do the Work for You with Microsoft Power Automate

Les e-boken

Grow Your Business with Intelligent Automation

Les e-boken

Er virksomheten klar for automatisering?

Vis sjekklisten

Ta det neste steget