En person som snakker i telefonen og ser på en bærbar datamaskin

Seks fordeler med automatisering av forretningsprosess

Etter hvert som virksomheten fortsetter å behandle store mengder data og håndtere mange oppgaver hver dag, kan det være vanskeligere å redusere feilmarginer, forsinkelser og ineffektive forretningssystemer for medarbeiderne. Ved å legge til intuitiv programvare som automatisering av forretningsprosesser kan bedriften høste mange umiddelbare og langsiktige fordeler gjennom automatisering av daglig drift, slik at virksomheten kan konkurrere i dagens konkurransepregede markedsplass.

Hva er automatisering av forretningsprosess?

Automatisering av forretningsprosesser (BPA) er automatisering av daglige, gjentakende forretningsprosesser som vanligvis fullføres manuelt. BPA går fra arbeidsflyt på flere nivåer til enkle kundesvar og gir deg muligheten til å fullføre repeterende arbeid og gå over til papirløse prosesser raskt og effektivt. Dette betyr automatisering av jobber som håndterer store mengder rådata, og dokumentasjon som produktutvikling, salg, menneskelige ressurser med mer. Ved å legge til programvare for administrasjon av forretningsprosesser (BPMS) kan du administrere alle de nye arbeidsflytene som er opprettet fra den nye automatiseringen av forretningsprosesser, for å bygge, administrere og optimalisere organisasjonens effektivitet.

Fordelene ved å implementere prosessautomatisering

Når du forstår hvilke prosesser som kan og ikke kan automatiseres, samt hvordan du bygger en dynamisk arbeidsflyt for medarbeiderne, kan du dra nytte av det som automatiseringsprogramvare har å tilby. Her er de seks største fordelene organisasjonen får ved å automatisere forretningsprosessene:

1. Forbedret effektivitet og produktivitet

Når du legger til en ny automatiseringsløsning som eliminerer mulighetene for feil, blir virksomheten umiddelbart mer effektiv med færre feil. Ved å fjerne de tungvinte og tidkrevende manuelle prosessene som medarbeiderne utfører daglig, eliminerer du flaskehalsoppgaver og akselererer flere forretningsprosesser på høyt nivå mellom forretningsenheter, medarbeidere og alle i organisasjonen.

2. Redusert tid og reduserte kostnader

Automatisering hjelper virksomheten med å redusere kostnader og øke lønnsomheten, spesielt i ansvarsområdene knyttet til manuelle papirprosesser. Siden automatisering av prosesser akselererer den interne driften, er det enkelt å spare tid og penger på ressursene som trengs for å fullføre disse prosessene, og du kan gi viktigere saker til ansatte som tidligere utførte manuelle oppgaver.

3. Enkel data- og dokumentbehandling

Når du bruker manuelle prosesser, er det enkelt å miste oversikten over skriftlig kommunikasjon, regneark og andre dokumenter, enten de skrives ut eller sendes mellom e-postmeldinger. I tillegg er det større sjanse for menneskelige feil og tar mer tid å flytte eller beregne data fra én kilde til neste. Prosessautomatisering betyr at alle dokumentene og dataene er plassert på ett sted, noe som effektiviserer dokumentbehandlingen slik at organiseringen og hentingen er enkel.

4. Synlighet og gjennomsiktighet

Du trenger ikke å gi ytterligere støtte til medarbeiderne siden automatiseringsløsninger garanterer at anbefalte fremgangsmåter følges og styring håndheves. Gjennom datainnsamling, rapportering og analysefunksjoner kan du se datainstrumentbord som gir synlighet og åpenhet om hva alle jobber med for øyeblikket, slik at du kan ta veloverveide beslutninger.

5. Prosesstandardisering og -samsvar

Prosessautomatisering har strenge retningslinjer for hvem som kan gjøre endringer eller oppdatere dokumenter, men det kan hende at medarbeiderne ikke alltid følger dem. Med prosessautomatisering trenger du ikke å bekymre deg for forbigåtte trinn fordi prosessen allerede er innebygd i systemet. Du kan bygge en effektiv digital arbeidsflytautomatisering som sikrer at riktig informasjon sendes til riktig person til rett tid. Dette betyr også at bedrifter kan holde oversikt over hvem som bruker hvilke data – gjennom logging av navn, datoer og tildelingsdetaljer uten problemer. Å dokumentere denne informasjonen hjelper deg også under revisjonsspor og å vise samsvar.

6. Forbedret ansatt- og kundetilfredshet

Ettersom de ansatte er i stand til å få mye av det daglige ansvaret fullført enkelt uten feil, vil medarbeiderne være mer fornøyd med å ta i bruk en automatisert løsning i prosessen. Automatisering gir et friksjonsfritt miljø der ansatte kan trives. Ledergodkjenninger er raskere, noe som betyr at de ansatte kan fokusere på viktigere prosjekter som oppfordrer til forretningsbeslutninger. Som bonus vil du også få mer fornøyde kunder. Siden kundene får mer nøyaktige og enhetlige data, vil de bli mer fornøyde med sluttproduktet eller resultatene.

Begynn effektiviseringen med Microsoft Power Automate

Ved å ta i bruk en ny prosessautomatisering kan du gjøre arbeidet kostnadseffektivt, effektivt og mindre utsatt for feil. Siden prosessautomatisering fungerer som en helhetlig tilnærming til å optimalisere forretningsprosessene dine, hjelper det å bruke programvare som et verktøy for robotautomatisering (RPA) , med å automatisere regeldrevne prosesser som vanligvis er nødvendige i begynnelsen av en prosess.

Nøkkelen til å balansere fordelene ovenfor med prosessautomatisering og robotautomatisering hjelper deg, medarbeiderne og organisasjonen med å finne en løsning som dere alle enkelt kan bruke uten å avbryte noen av de nåværende forretningsstrategiene. Power Automate bygger skalerbare, tidsbesparende arbeidsflytautomatiseringer som kan håndtere alle de individuelle jobbene, slik at du kan fullføre et stort antall kjedelige oppgaver på kort tid.