En person som holder papirer i hånden og ser på et nettbrett

Seks fordeler med automatisering av forretningsprosess

Med automatisering av forretningsprosesser kan virksomheten utnytte mange umiddelbare og langsiktige fordeler gjennom automatisering av den daglige driften, noe som øker konkurransefortrinnet generelt.

Hva er automatisering av forretningsprosesser?

Etter hvert som virksomheten fortsetter å behandle store mengder data og håndterer mange oppgaver hver dag, kan det bli vanskeligere for medarbeidere å redusere feilmarginene og forsinkelser og forbedre ineffektive systemer. Med automatisering av forretningsprosesser kan du bygge, administrere og optimalisere arbeidsflytprosesser som øker effektiviteten og produktiviteten i organisasjonen.

Automatisering av forretningsprosesser er automatisering av daglige, gjentakende forretningsprosesser som vanligvis fullføres manuelt. Automatisering av forretningsprosesser går fra arbeidsflyt på flere nivåer til enkle kundesvar og gir deg muligheten til å fullføre repeterende arbeid og gå over til papirløse prosesser raskt og effektivt. Dette betyr automatisering av jobber som håndterer store mengder rådata, og dokumentasjon som produktutvikling, salg, menneskelige ressurser med mer. Ved å ta i bruk programvare for administrasjon av forretningsprosesser kan du administrere alle de nye arbeidsflytene som er opprettet ved å bruke automatisering av forretningsprosesser.

Fordelene ved å implementere en løsning for automatisering av forretningsprosess

Når du forstår hvilke prosesser som kan og ikke kan automatiseres, samt hvordan du bygger en dynamisk arbeidsflyt for medarbeiderne, kan du dra nytte av programvare for automatisering av forretningsprosesser har å tilby. Her er de seks største fordelene organisasjonen kan få ved å automatisere forretningsprosessene:

  1. Forbedret effektivitet og produktivitet. Når du tar i bruk en ny automatiseringsløsning som eliminerer mulighetene for feil, blir virksomheten umiddelbart mer effektiv med færre feil. Ved å fjerne de tungvinte og tidkrevende manuelle prosessene som medarbeiderne utfører daglig, eliminerer du flaskehalsoppgaver og akselererer flere forretningsprosesser på høyt nivå mellom forretningsenheter, medarbeidere og alle i organisasjonen.
  2. Redusert tid og reduserte kostnader. Automatisering hjelper virksomheten med å redusere kostnader og øke lønnsomheten, spesielt i grupper som utfører oppgavene sine ved å bruke manuelle papirprosesser. Siden automatisering av prosesser akselererer den interne driften, er det enkelt å spare tid og penger på ressursene som trengs for å fullføre disse prosessene, og du kan gi viktigere saker til ansatte som tidligere utførte manuelle oppgaver.
  3. Enkel data- og dokumentbehandling. Når du bruker manuelle prosesser, kan ansatte miste oversikten over skriftlig kommunikasjon, regneark og andre dokumenter, enten de skrives ut eller sendes mellom e-postmeldinger. I tillegg er det større sjanse for menneskelige feil og tar mer tid å flytte eller beregne data fra en kilde til neste. Prosessautomatisering betyr at alle dokumentene og dataene er plassert på ett sted, noe som effektiviserer dokumentbehandlingen slik at organiseringen og hentingen er enkel.
  4. Synlighet og gjennomsiktighet. Du trenger ikke å gi ytterligere støtte til medarbeiderne siden automatiseringsløsninger bidrar til å sørge for at anbefalte fremgangsmåter følges og styring håndheves. Gjennom datainnsamling, rapportering og analysefunksjoner kan du se datainstrumentbord som gir synlighet og åpenhet om hva alle jobber med for øyeblikket, slik at du kan ta veloverveide beslutninger.
  5. Prosesstandardisering og -samsvar. Prosessautomatisering har strenge retningslinjer for hvem som kan gjøre endringer eller oppdatere dokumenter, men det kan hende at medarbeiderne ikke alltid følger dem. Med prosessautomatisering trenger du ikke å bekymre deg for forbigåtte trinn fordi prosessen allerede er innebygd i systemet. Du kan bygge en effektiv digital arbeidsflytautomatisering som sikrer at riktig informasjon sendes til riktig person til rett tid. Dette betyr også at virksomheter kan holde oversikt over hvem som bruker hvilke data – gjennom logging av navn, datoer og tildelingsdetaljer uten problemer. Å dokumentere denne informasjonen hjelper deg med å opprette revisjonsspor og å vise samsvar.
  6. Forbedret ansatt- og kundetilfredshet. Ved å ta i bruk en automatisert løsning i prosessen kan de ansatte få mange av de daglige oppgavene fullført på enkelt vis og uten feil, noe som gjør medarbeiderne mer fornøyde. Automatisering gir et friksjonsfritt miljø der ansatte kan trives. Ledergodkjenninger er raskere, noe som betyr at de ansatte kan fokusere på viktigere prosjekter som oppfordrer til forretningsbeslutninger. Som bonus vil du også få mer fornøyde kunder. Siden kundene får mer nøyaktige og enhetlige data, vil de bli mer fornøyde med sluttproduktet eller resultatene.

Begynn effektiviseringen med Microsoft Power Automate

Ved å ta i bruk en ny prosessautomatisering kan du gjøre arbeidet kostnadseffektivt, effektivt og mindre utsatt for feil. Siden prosessautomatisering fungerer som en helhetlig tilnærming til å optimalisere forretningsprosessene dine, hjelper det å bruke programvare som et verktøy for robotautomatisering , med å automatisere regeldrevne oppgaver som vanligvis er nødvendige i begynnelsen av en prosess.

Nøkkelen til å balansere fordelene med prosessautomatisering og robotautomatisering er å finne én løsning som hjelper deg, medarbeiderne og organisasjonen med å finne en løsning som dere alle enkelt kan bruke uten å avbryte nåværende forretningsstrategier. Power Automate bygger skalerbare, tidsbesparende arbeidsflytautomatiseringer som kan håndtere alle de individuelle jobbene, slik at du kan fullføre mange kjedelige oppgaver på kort tid.