En person som ser på en dataskjerm som antakelig finner ut mer om robotautomatisering

Hva du må vite om fordelene med robotautomatisering

Som en løsning har robotautomatisering mange fordeler for organisasjoner og bransjer når det gjelder oppgaver og arbeidsflytprosesser. I dag tar organisasjoner i bruk robotautomatisering og drar nytte av en økning i arbeidsproduktivitet, nøyaktighet, hastighet og samsvar. Finn ut hvordan robotautomatisering kan være til nytte for din virksomhet.

Fordelene med robotautomatisering

Med robotautomatisering kan virksomheten automatisere prosesser og oppgaver for å spare tid og unngå vanlige menneskelige feil. Robotautomatiseringsprogramvare fungerer ved å konfigurere roboter til å utføre oppgaver som vanligvis blir gjort av mennesker. Roboter kan læres opp til å klikke og skrive i ulike programmer i tillegg til at de kan konfigureres til å utføre mer komplekse oppgaver uten behov for menneskelig inngripen. Virksomheten drar nytte av robotautomatisering ved å automatisere forskjellige aktiviteter, blant andre overføring av data, oppdatering av kundeprofiler, dataregistrering, lagerstyring og andre mer komplekse oppgaver.

Her er sju hovedfordeler med robotautomatisering:

 1. Spar tid

  Repeterende, administrative oppgaver er en vanlig del av mange forretningsprosesser. Med robotautomatisering kan virksomheten automatisere og utføre repeterende oppgaver med rask robothastighet. Virksomheten og de ansatte drar også nytte av robotautomatisering ved å kunne bruke mer tid på sensitive og komplekse oppgaver.

 2. Øk avkastningen

  Robotautomatiseringsverktøy er mer effektive i administrasjon av repeterende oppgaver enn mennesker, og de hjelper virksomheten med å forbedre arbeidsproduktiviteten. Det er grunnen til at en av de største fordelene med robotautomatisering er den positive innvirkningen på avkastningen. Med robotautomatisering kan virksomheten forbedre flere prosesser og samle inn store mengder kvalitative og kvantitative data over tid, noe som gjør det enklere å informere og administrere kostnader på en mer effektiv måte.

 3. Fjern menneskelige feil

  Realistisk sett, uansett hvor erfaren en person er i rollen sin, er menneskelige feil og tretthet alltid faktorer det må tas hensyn til. Med robotautomatisering blir automatiserte roboter aldri slitne og oppgaver utføres nøyaktig, slik de skal, hver gang.

 4. Bedre sikkerhet

  Cybersikkerhet er svært viktig for virksomheten, og robotautomatiseringsløsninger bidrar til å beskytte mot sikkerhetstrusler. Robotautomatisering bedrer sikkerheten ved å redusere antall menneskelige samhandlinger med sensitive data og sensitiv informasjon, noe som forhindrer kostbare datalekkasjer og -brudd. Robotautomatiseringsverktøy gjør det enklere å holde virksomheten sikker, enten det er for å beskytte mot uautorisert tilgang eller å utføre utløste kontoavlogginger.

 5. Øk samsvaret

  Samsvar er viktig for påliteligheten og bærekraften i virksomheten, og robotautomatiseringsløsninger overholder angitte regler og retningslinjer med nøyaktighet og konsekvens. De fleste organisasjoner følger vanligvis forskjellige bransjebestemmelser og offentlige bestemmelser, og disse organisasjonene drar nytte av robotautomatisering med automatisert, konsekvent samsvar. I tillegg kan robotautomatisering endres fra ett sted i stedet for å utføre flere programendringer, noe som reduserer samsvarsrisiko. Robotautomatisering kan også brukes i prosesser for kontraktarbeidsflyt og -innsendinger, skjemaoppdateringer i tillegg til samsvarsrelaterte varslinger og meldinger.

 6. Skaler automatisering av forretningsprosesser

  Etter hvert som virksomheten bruker et robotautomatiseringsverktøy til flere forretningsaktiviteter, utvides automatiseringen for prosesser og oppgaver i hele organisasjonen. Med robotautomatisering kan virksomheten også skalere for å oppfylle sesongmessige økninger i etterspørselen og prosjektere mål med større selvtillit, enten det er behandling av ordrer, fakturaer, lagerstyring eller andre former for produksjon og service.

 7. Fornøyde ansatte

  Når tidkrevende prosesser automatiseres, får ansatte tid til å fokusere på viktigere behov for virksomheten. Etter hvert som robotautomatisering reduserer kjedelige oppgaver som vanligvis utføres av mennesker, blir de ansatte mer fornøyd. De ansatte kan deretter bruke ferdighetene sine på oppgaver som krever strategisk tenking, for eksempel forretningsplanlegging, PR og idemyldring.

Hvordan drar organisasjonen nytte av arbeidsflytautomatisering?

Arbeidsflytautomatisering henviser til bruken av automatiseringsteknologi for å automatisere og knytte forretningsprosesser til en effektiv arbeidsflyt. Mens arbeidsflytautomatisering bruker robotautomatiseringer til å utføre de individuelle oppgavene i en arbeidsflyt, er det forskjellig fra robotautomatisering fordi den automatiserer og kobler hele prosesser sammen fra start til slutt – noe som utgjør en fullstendig arbeidsflyt.

Her er fire måter organisasjonen kan dra nytte av arbeidsflytautomatisering på:

 1. Forenkle prosesser

  Arbeidsflytautomatisering kobler sammen og automatiserer ulike arbeidsrelaterte aktiviteter og fullfører oppgaver raskere og mer nøyaktig enn mennesker, noe som gjør prosessene enklere for organisasjonen.

 2. Øk produktiviteten

  Noen ganger trenger virksomheter muligheten til å utføre prosesser raskere for å oppfylle høy etterspørsel. Programvare for arbeidsflytautomatisering øker produktiviteten ved å øke hastigheten og nøyaktigheten i forretningsprosessene, og ved å skalere automatiserte prosesser i organisasjonen. En økning i produktiviteten betyr større mulighet til å tjene og utvikle organisasjonen og kundebasen.

 3. Øk påliteligheten

  Siden automatiserte prosesser overholder reglene for en arbeidsflyt nøyaktig, er det langt mindre sannsynlig at resultatene de gir, inneholder feil. Derfor får organisasjonen større trygghet siden automatiseringsverktøy leverer pålitelige resultater hver gang.

 4. Kontroller kostnadene

  Hver virksomhet ønsker å administrere kostnadene og forbruket på en effektiv måte. Forretningsprosesser påvirkes imidlertid ofte av mange variabler, for eksempel etterspørsel og variable menneskelige utdata, noe som kan føre til at kostnadene varierer. Ved hjelp av arbeidsflytautomatisering kan organisasjonen få mer forutsigbare resultater og kostnader ved å automatisere standardiserte prosesser. Med arbeidsflytautomatisering kan organisasjonen redusere behovet for tilleggsressurser, og den er derfor bedre rustet til å administrere kostnader og oppfylle varierende etterspørsel på en mer konsekvent måte.

Robotautomatisering for bransjer og avdelinger

Robotautomatisering kan tilpasses til å administrere oppgaver for forskjellige bransjer og avdelinger. Slik kan bransjene og avdelingene nedenfor bruke robotautomatisering:

 1. Informasjonsteknologi

  IT-avdelinger drar nytte av robotautomatiseringsverktøy ved å oppnå økt samsvar samt redusert arbeidsmengde og sikkerhetsrisiko. Disse avdelingene får stadig spørsmål, forespørsler og sikkerhetsrelaterte oppgaver. Robotautomatisering reduserer arbeidsmengden til IT-avdelinger når den implementeres for å håndtere oppgaver som ikke krever ekspertinngripen, for eksempel håndtering av forespørsler og påminnelser om programvareoppdatering. Robotautomatisering kan også administrere spesialistoppgaver som samsvarskontroller i ulike programmer samt konfigurering og behandling av infrastruktur.

 2. Menneskelige ressurser

  Reduser tiden som brukes på repeterende oppgaver knyttet til aktiviteter som ansettelse og innføring av ansatte. Menneskelige ressurser kan bruke robotautomatiseringsprogramvare til raskt å behandle søknader i søket etter høyt kvalifiserte og relevante ansettelser. Robotautomatisering kan også tilpasses til å utføre vanlige innføringsoppgaver, som å gi nye ansatte legitimasjon, som e-post og passord, samt nødvendig innføringsdokumentasjon.

 3. Finans

  For økonomiavdelinger er datanøyaktighet og bokføring viktig. Robotautomatiseringsverktøy øker nøyaktigheten og påliteligheten til bokføring og dataadministrasjon. Robotautomatiseringsprogramvare kan også hjelpe økonomiavdelingene ved å utføre enkle eller komplekse økonomiske beregninger, automatisere kommunikasjon for leverandørgjeld, automatisert konsolidering og rapportering samt validering av betalinger.

 4. Salg

  Med en robotautomatiseringsløsning er salgsprosessene enklere. Ved hjelp av automatisering øker salgsavdelingen volumet av potensiell virksomhet gjennom automatisert kontakt, profiloppdateringer og anskaffelse av nye kunder. Et robotautomatiseringsverktøy reduserer også behovet for kompetanse i rutineoppgaver i ulike avdelinger, noe som gir bedre samarbeid mellom salgsavdelingen og andre avdelinger.

 5. Markedsføring

  Markedsføringsgrupper drar nytte av robotautomatisering på flere måter. Markedsføringsavdelinger implementerer for eksempel robotautomatisering for annonsekjøp, utløste veiledninger, arbeidsflytadministrasjon og analyse. Med robotautomatiseringsprogramvare unngår markedsføringsgruppene kreativitetstap og kan ha fokus på innholdoppretting og -levering.

 6. Drift

  Robotautomatisering kan effektivisere og redusere kostnadene i ulike driftsprosesser. Robotautomatisering kan for eksempel brukes til å vurdere forespørsler raskt og oppfylle forespørsler som en del av innkjøpsprosesser. For forsyningskjeder administrerer robotautomatisering ordreplasseringer, ordrekommunikasjon og -oppfyllelse samt betalingsbehandling.

Finn ut mer om robotautomatiseringsverktøy

Etter hvert som du finner ut mer om robotautomatiseringsverktøy, er det viktig å vite egenskapene for robotautomatisering samt forskjellene mellom robotautomatisering og arbeidsflytautomatisering. Det er også viktig å ha god forståelse av forretningsbehovene først og deretter finne den riktige robotautomatiseringsløsningen for å løse disse behovene og forbedre forretningsprosessene.

Du kan finne robotautomatiseringsverktøy ved å utforske robotautomatiseringsverktøy som Microsoft Power Automate, som har robuste robotautomatiseringsfunksjoner.

Vanlige spørsmål

Hva er fordelene med robotautomatisering?

Fordelene med robotautomatisering omfatter spart tid og sparte menneskelige ressurser, økt avkastning, eliminering av menneskelige feil og muligheten til å skalere automatisering i en organisasjon.

Hvordan drar organisasjonen nytte av arbeidsflytautomatisering?

Arbeidsflytautomatisering er til nytte for organisasjonen ved å øke produktiviteten gjennom automatisering av noen av eller alle komponentene i en forretningsprosess.

Hva er fordelene med arbeidsflytautomatisering?

Fordelene med arbeidsflytautomatisering er prosessforenkling, økt produktivitet og pålitelighet samt større mulighet til å kontrollere kostnader.

Kan robotautomatisering brukes for alle prosesser?

Robotautomatisering fungerer best når det brukes for strukturerte, regelbaserte og repeterende prosesser. Prosesser med attributter som endrer seg, er ikke like godt egnet for robotautomatisering.