Templat Microsoft Power Automate

Ulangan MSN Weather Notifications

Dapatkan pemberitahuan harian dengan ramalan cuaca (Fahrenheit)

By Microsoft

Dapatkan pemberitahuan harian (pada masa tertentu) dengan ramalan cuaca untuk lokasi yang dipratakrifkan. Templat ini menggunakan Fahrenheit. Untuk mentakrifkan masa tertentu seharian, klik pada "Tunjukkan pilihan lanjutan" dalam langkah "Perulangan".

Ikon aliran

Kerja kurang, lakukan lebih banyak

Sambungkan aplikasi kegemaran anda untuk mengautomatikkan tugas berulang.

Ikon main

Lihat cara ciri ini berfungsi

Lihat video ringkas tentang Microsoft Power Automate.

Ikon buku

Bina kemahiran anda

Ketahui cara membuat aliran, mudah sehingga lanjutan.

Lebih banyak templat untuk dicuba