Tonton video tunjuk cara Power Automate

Ketahui betapa mudahnya untuk mengautomasikan tugasan anda yang paling memakan masa dan berulang menggunakan cerapan berpandu, pengesyoran automasi dan seret dan lepas aliran desktop.

Ketahui cara:

Perkemaskan proses manual

Alami betapa mudahnya untuk mengautomasikan PC Windows anda dengan aliran desktop, keupayaan automasi robotik proses (RPA) dalam Power Automate.

Sambung dengan aplikasi dan perkhidmatan

Ketahui cara mengautomasikan aplikasi awan, perkhidmatan dan data anda— tanpa perlu menulis kod—menggunakan aliran awan, keupayaan automasi proses digital (DPA) dalam Power Automate.

Bina penyelesaian automasi dokumen yang teguh

Lihat cara Power Automate dan AI Builder bekerjasama menggunakan kecerdasan dalam automasi dokumen, meminimumkan keperluan untuk pemprosesan manual.

Mudahkan cara anda bekerja dengan menggunakan process advisor

Ketahui cara menerokai peluang automasi menggunakan cerapan berpandu, analitik aplikasi dan pengesyoran automasi sasaran.

Terokai lebih banyak

Automation 101 with Power Automate

Tonton webinar

Make Your PC Do the Work for You with Microsoft Power Automate

Baca e-buku

Grow Your Business with Intelligent Automation

Baca e-buku

Adakah Perniagaan Anda Bersedia untuk Automasi?

Lihat senarai semak

Ambil langkah seterusnya