Persona rāda prezentāciju

Kā paveikt vairāk ar darbplūsmas automatizāciju

Sākot ar klientu atbalsta speciālistiem un beidzot ar augstākā līmeņa vadītājiem, gandrīz visi uzņēmējdarbības speciālisti tērē pārāk daudz darba laika — līdz pat pusei — neproduktīvu, lieku un manuālu procesu izpildei, ko iespējams automatizēt. Vienmuļi un laikietilpīgi uzdevumi padara visu līmeņu darbiniekus mazāk efektīvus darbā, bet viedi uzņēmumi izmanto darbplūsmu automatizāciju, lai palīdzētu visiem darbiniekiem strādāt efektīvāk.

Darbplūsmas automatizācija ir mūsdienīgas uzņēmuma pārvaldes pamats, un to veicina pastāvīgi tehnoloģiju uzlabojumi un straujas inovācijas. Tā kā arvien vairāk uzņēmumu sāk ieviest automatizāciju savos uzņēmējdarbības procesos un apzinās tās sniegtās priekšrocības, darbplūsmas automatizācijas tirgus nenovēršami attīstīties. Tehnoloģijai kļūstot biežāk sastopamai un izsmalcinātākai, arvien vairāk uzņēmumu izmantos darbplūsmas automatizāciju, lai izveidotu racionalizētas un efektīvas darba metodes vairākās nozarēs, radot konkurences priekšrocības savā tirgū.

Kas ir darbplūsmas automatizācija?

Izmantojot savam uzņēmumam piemērotu darbplūsmas automatizācijas programmatūru, varat aizstāt manuālus procesus, piemēram, datu ievadi, ierakstus sociālajos plašsaziņas līdzekļos un atbildes uz e-pasta ziņojumiem, ar racionalizētām, automatizētām darbplūsmām, kas ietaupa laiku, samazina kļūdu skaitu, tādējādi ļaujot veltīt mazāk laika kļūdu labošanai, ka arī palīdz darbiniekiem veltīt uzmanību stratēģiskākam un efektīvākam darbam.

Izmantojot darbplūsmu automatizāciju, varat pat digitalizēt un optimizēt uz dokumentiem balstītus biznesa procesi, piemēram, krājumu pasūtīšanu vai atbildēšanu uz apstiprināšanas pieprasījumiem. Visās uzņēmējdarbības situācijās, kurās jāveic atkārtoti manuāli uzdevumi, varat izmantot darbplūsmu automatizāciju, lai palīdzētu padarīt šos procesus sekmīgākus.

Efektīva darbplūsmas automatizācija piecās vienkāršās darbībās

Izmantojot pareizu programmatūru, manuālu procesu automatizācija var būt vienkārša un sniegt ievērojamas priekšrocības. Lai efektīvi novērstu neefektīvu, manuālu uzdevumu veikšanu un pārveidotu uzņēmuma darbību, ir nepieciešams izprast, kuri procesi kavē darbību, izprast automatizācijas opcijas, pārvaldīt pieņemšanu, nodrošināt apmācību un noteikt sekmības rādītājus.

Lai automatizētu darbplūsmas, veiciet tālāk aprakstītās piecas vienkāršās darbības.

  1. Izvēlieties procesus. Nosakiet procedūras, kas ir neefektīvas, pārāk sarežģītas vai ekonomiski neizdevīgas, pēc tam sarindojiet un izvēlieties piemērotākos kandidātus automatizācijai.
  2. Veiciet izpēti. Kā citas organizācijas ir automatizējušas līdzīgus procesus? Apsveriet savas iespējas attiecībā uz automatizētu darbplūsmu izveidi un ieviešanu — vai lūgsit palīdzību IT speciālistiem, vai štata izstrādātāji jūsu uzņēmumā var izmantot darbvietas automatizācijas rīku ar minimālu kodēšanas apjomu, lai patstāvīgi izveidotu jaudīgas automatizētas darbplūsmas?
  3. Pārvaldiet risku un veiciniet pieņemšanu. Pēc jauno darbplūsmu palaišanas ir svarīgi tās pieņemt visā uzņēmumā — jo vairāk lietotāju izmantos automatizētās darbplūsmas, jo efektīvākas tās būs.
  4. Komunicējiet ar darbiniekiem un nodrošiniet apmācību. Informējiet visus lietotājus par jaunajiem rīkiem, kuru mērķis ir padarīt ikdienu darbā ērtāku. Nodrošiniet lietotājiem nepieciešamo dokumentāciju un apmācību, lai pieņemšana būtu ērta.
  5. Novērtējiet un precizējiet. Sāciet novērtēt jauno procesu sekmību uzreiz. Ja sekosit līdzi iepriekš noteiktiem izpildes pamatrādītājiem, automatizēto darbplūsmu efektivitāte būs skaidra, un jūs varēsit veikt atbilstošus pielāgojumus.

Sniedziet iespēju nodrošināt efektīvu darbu ar darbplūsmu automatizācijas programmatūru

Tagad zināt, kas ir darbplūsmu automatizācija, un varat apsvērt savas iespējas to īstenot un vērtību, ko automatizācija var palīdzēt radīt. Ērtākais veids, kā ieviest darbplūsmu automatizāciju uzņēmumā, ir izmantot darbplūsmu automatizācijas programmatūru vai darbplūsmu automatizācijas servisu, kura pamatā ir mākonis.

Rīcības iespējas īstajiem lietotājiem

Šīs tehnoloģijas sniedz iespēju izstrādāt novatoriskas darbplūsmas lietotājiem, kuri vislabāk izprot uzņēmuma darbību: jūsu darbiniekiem, kuri vistiešākajā veidā pieredz procesus, kurus automatizācija var paātrināt un uzlabot. Tam nav jābūt sarežģītam procesam. Vairākumā uzņēmumu gandrīz visi darbinieki var būt štata izstrādātāji un izmantot automatizācijas tehnoloģiju ar minimālu vai neesošu kodēšanas apjomu, lai izveidotu jaudīgas darbplūsmas.

Ir svarīgi noteikt darbplūsmu automatizācijas risinājums, kas ir intuitīvs, ērti lietojams un elastīgs. Ideāls risinājums ir tehnoloģija ar iepriekš iebūvētiem savienotājiem, kas sniedz iespēju darbplūsmās iekļaut plašu lietojumprogrammu klāstu.

Uzņēmējdarbības procesus var optimizēt, arī izmantojot programmu izstrādes tehnoloģiju ar minimālu kodēšanas apjomu, lai palīdzētu inženieriem, parastiem uzņēmuma lietotājiem vai uzņēmuma vadītājiem nepieciešamo mobilo programmu veidošana uzturēt sakarus, produktīvi strādāt un izmantot iespējas bez nepieciešamības paļauties uz profesionāliem izstrādātājiem.

Darbplūsmas mākonī

Ņemiet vērā, ka automatizācijas rīki, kas darbojas mākonī, ir izdevīgāki par lokāliem rīkiem, tostarp tie nodrošina uzlabotu mērogojamību un augstu drošības līmeni. Turklāt darbplūsmu automatizācijas programmatūrai ir jādarbojas kopā ar esošajiem uzņēmējdarbības analīzes rīkiem uzņēmumā, tādējādi sniedzot iespēju ērti pārraudzīt automatizēto darbplūsmu veiktspēju.

Visbeidzot, darbplūsmu automatizācijas programmatūra ar mobilajām iespējām sniegs darbiniekiem iespēju droši automatizēt darbplūsmas jebkurā laikā neatkarīgi no atrašanās vietas.

Kā tas darbojas

Izmantojot darbplūsmu automatizāciju, lietotāji iestata darbību sērijas trigeri. Piemēram, kad darbā tiek pieņemts jauns darbinieks, var izveidot automatizētu darbplūsmu, kas automātiski nosūta attiecīgajam darbiniekam sveiciena e-pasta ziņojumu un palīdz aizpildīt pareizos jauna darbinieka dokumentus.

Lietotāji definē uzdevumu sērijas, kas nepieciešamas, lai izpildītu bieži izmantojamus uzņēmējdarbības procesus. Pēc definīcijas automatizētā darbplūsma izpildīs piešķirtās darbības ikreiz, kad stāsies spēkā norādītais trigeris.

Atklājiet efektīvākas darba metodes

Sniedziet visiem lietotājiem iespējas izveidot automatizētus risinājumus, lai varētu maksimāli efektīvi organizēt darba laiku ar Microsoft Power Automate. Izmantojiet plūsmas jeb Power Automate darbplūsmu automatizāciju, lai palīdzētu visiem darbiniekiem atbrīvoties no atkārtotiem, laikietilpīgiem uzdevumiem un izveidot stratēģiski sekmīgāku un dinamiskāku darbvietu.