Sieviete izstrādā jaunas procesu datizraces metodes

Kas ir procesu datizrace?

Procesu datizrace ir metode, kas paredzēta, lai atklātu, pārraudzītu un uzlabotu procesus, no informācijas sistēmām izgūstot nolasītas pieejamās zināšanas.

Tas ir process, kas izgūst informāciju no notikumu žurnāliem un auditācijas pierakstiem visās jūsu organizācijas informācijas sistēmās, piemēram, uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) vai klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmās, sniedzot skaidrāku priekšstatu par jūsu biznesa procesiem.

Metaforiski runājot, procesu datizrace ir kā rentgena procedūra uzņēmumam, un tā sniedz vispārīgu ieskatu tajā, cik sekmīgi norit jūsu biznesa procesi un kuri no procesiem ir jāuzlabo, piemēram, kas ir problemātiskie ierobežojumi vai citas ar biznesu saistītas jomas, kuru dēļ jūsu uzņēmuma attīstība tiek būtiski kavēta.

Procesu datizrace palīdz arī pārvaldniekiem nodrošināt pilnīgi objektīvu, datos balstītu pieeju, kas ir lietderīga problēmu risināšanā, kā arī noder lēmumu pieņemšanā, pamatojoties uz reāllaika informāciju.

Procesu datizrace, datizrace un biznesa procesu pārvaldība: kāda ir atšķirība?

Tā kā datizrace bieži tiek jaukta ar datizraci un biznesa procesu pārvaldību (BPM), šī informācija palīdzēs tos atšķirt pēc būtības un funkcijām.

Skaidrības labad, sāksim ar datizraci.

Datizrace ir visaptverošs termins, ar ko apzīmē lielapjoma datu analīzi, ko izmanto, lai procesu uzlabošanai identificētu sakarības, atklātu tendences un gūtu ieskatus. Turpretī procesu datizrace ir vienkārši datizraces forma, kas tiek izmantota īpaši, lai identificētu sakarības, kas saistītas ar organizācijas procesiem.

Procesu datizraci izmanto, lai iegūtu informāciju par biznesa procesiem, lai atklātu, salīdzinātu vai uzlabotu noteiktu biznesa procesu, turpretī datizrace ietver daudz plašāku datu apjomu, ar kura palīdzību var prognozēt klientu uzvedību, analizēt klientu zudumu, atklāt krāpniecību un citu noderīgu informāciju par sava uzņēmuma klientiem.

Citiem vārdiem sakot, procesu datizrace ir iekšējs process, kas uzlabo uzņēmuma iekšējo vidi, savukārt datizrace ir plašs, vispārējs termins un šo metodi izmanto, lai analizētu visas datu kopas, taču vienlaikus var tikt iekļauti arī uzlabojumi iespējās, kas pieejamas ārpus uzņēmuma vides, piemēram, stratēģijas pārdošanas apjomu vai potenciālo klientu apjoma palielināšanai.

Savukārt Biznesa procesu vadība (BPM) ir jūsu organizācijas darbinieku ieguldītais darbs, kura mērķis ir analizēt, paātrināt un optimizēt procesus.

Biznesa procesu vadībā šie procesi parasti tiek reģistrēti manuāli programmatūras izsekošanas sistēmā, un to dara interviju, apmācību un anketēšanas laikā. Dati, kas iegūti no biznesa procesu pārvaldības pēc būtības ir kvalitatīvāki, jo tie iegūti no īstiem respondentiem, savukārt procesa datizracē šos pašus datus var analizēt kvantitatīvāk.

Citiem vārdiem sakot, biznesa procesu vadība sniedz perspektīvu uz cilvēkfaktoriem, savukārt procesu datizrace atklāj procesa būtību, pamatojoties uz objektīviem datiem.

Vēl viens veids, kā saprast atšķirību starp abiem, ir šāds — biznesa procesu vadība ir uzņēmumu redzējums par sevi, bet procesu datizrace palīdz tiem objektīvi noskaidrot, kāds ir viņu ;uzņēmums.

Lai uzzinātu vairāk par biznesa procesu pārvaldību, lūdzu izlasiet sadaļu “Kas ir biznesa procesu pārvaldība?”

Biznesa procesu datizraces modeļu veidi

Pastāv trīs galvenie procesu datizraces veidi: (1) atklāšana, (2) atbilstība un (3) uzlabojumi.

 1. Atklāšana: Visplašāk lietotais procesu datizraces veids ir atklāšana. Atklāšanas procesa ietvaros tiek izmantots notikumu žurnāls, lai procesa modeli izveidotu bez ārējas ietekmes no esoša procesa modeļa. Atklāšanas procesā informācija no esošā procesa modeļa neieviesīsies jaunajos procesu modeļos un neietekmēs tos.
 2. Atbilstība: Atbilstības pārbaudes laikā process pārbauda, vai plānotais procesa modelis tiek izmantots reālajā praksē. Šis procesa tips salīdzina procesa aprakstu ar esošo procesa modeli, balstoties uz notikumu žurnāla datiem, un mēģina identificēt jebkuras novirzes no paredzētā procesa modeļa.
 3. Uzlabojumi: Uzlabojumu process (saukts arī par organizācijas datizraci, veiktspējas datizraci vai paplašinājuma procesu) ietver esoša atbilstības pārbaudes procesa datos balstīta procesa modeļa uzlabojumu. Tā, piemēram, uzlabojumu procesā var tikt lietoti dati no atbilstības pārbaudes procesa, lai uzlabotu ierobežojumus vai neproduktīvu elementu, ja tāds tiek atklāts.

Kādēļ procesu datizrace ir svarīga?

Procesu datizracei ir daudz priekšrocību, kas var būt noderīgas vairākas nozarēs — no to pamatiem akadēmiskajā vidē līdz uzņēmējdarbības pasaules dziļumiem.

Pēdējā desmitgadē vien procesu datizrace ir kļuvusi par vienu no visvērtīgākajām un svarīgākajām jaunajām tehnoloģijām, ko uzņēmumi izmanto, lai ne tikai uzlabotu savus biznesa procesus, bet arī gūtu panākumus nākamajās dekādēs.

Viens no iemesliem ir fakts, ka procesu datizrace nenozīmē tikai pārdošanas apjomu palielināšanu — tā arī palīdz uzņēmumiem samazināt darbības izmaksas, kas ietekmē to vispārējo peļņu no kapitāla (ROI), nosakot nepilnības to darbības modeļos; tādējādi vadītāji var pieņemt objektīvus, datos pamatotus lēmumus par veiksmīgāko resursu sadalījumu un darbplūsmas uzlabošanu.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā procesu datizrace var sekmēt jūsu organizācijas darbību, iepazīstieties ar šo ceļvedis par Microsoft procesu padomnieku šajā pašpalīdzībasd demonstrācijā.

Procesu datizraces priekšrocības

Procesu datizrace katrai nozarei var sniegt vairākus ieguvumus. Daži no tiem ir:

 • Objektīvi ieskati: Procesu datizrace nodrošina faktos balstītus ieskatus, pamatojoties uz faktiskajiem datiem, tādējādi palīdzot jūsu vadītājiem auditēt, analizēt un uzlabot esošos biznesa procesus.
 • Ekonomiski izdevīgāka, ātrāka un precīzāka: Atšķirībā no manuāliem procesiem, kurus bieži pielieto biznesa procesu vadībā, procesu datizrace daudz ātrāk un vienkāršāk nodrošina precīzāku informāciju, nekā procesa kartēšanas cehi un citi manuālas ievades procesi.
 • Darbojas ar esošajām sistēmām: Procesu datizraci var izmantot kombinācijā ar esošajām programmatūras sistēmām, lai paplašinātu tehniskās iespējas bez nepieciešamības ieguldīt jaunā programmatūrā.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā procesu datizraces un robotizēta procesu automatizācija (RPA) var palielināt darba produktivitāti, precizitāti, ātrumu un atbilstību, lasiet rakstu: “Kas jums jāzina par RPA nodrošinātajiem ieguvumiem.”

Kā apstrādāt procesu datizraces rezultātus, izmantojot mazkoda izstrādes procesus

Tā kā vairums uzņēmumu aizvien koncentrējas uz ātrākiem apgriezieniem, viņi tiecas pārslēgties uz mazkoda izstrādes modeļi, kuros mazāka nozīme ir projektiem, kuros izmanto garus kodus, un nav vajadzīga arī liela programmētāju komanda.

Procesu datizrace ir process, kas var palīdzēt noteikt, kuri biznesa procesi vislabāk izpildāmi mazkoda izstrādes modelī.

Bet vispirms jāatbild uz jautājumu — kas ir mazkoda izstrāde? Mazkoda izstrāde ir alternatīva programmatūras izstrādes pieeja, kam nepieciešama minimāla pieredze un zināšanas kodui izstrādē.

Citiem vārdiem sakot, izstrādātāji, kā arī tie, kas nav izstrādātāji, var ātri izveidot jaunas programmas un produktus, izmantojot iepriekš izveidotus moduļus, veidnes, vilkšanas un nomešanas funkcionalitāti un automatizētos procesus.

Ar tā palīdzību nodaļas, kurās strādā kā izstrādātāji, tā arī darbinieki, kuri nav izstrādātāji, var pārsteidzoši ātri veidot vietnes, programmas un citus digitālus produktus.

Ja organizācijas izmanto procesu datizraci, tās var noteikt, kurus procesus var ātrāk izstrādāt mazkoda izstrādes modelī pirms pārorientēt visu uzņēmumu uz mazkoda izstrādes modeli, vai arī, lai palīdzētu noteikt, kuriem procesiem vajadzētu būt prioritāriem, ka izstrādātāju komandas darbā nepieciešams sastādīt garus kodus.

Citiem vārdiem sakot, procesu datizrace palīdz saglabāt ierastos procesu, kamēr notiek pāreja uz mazkoda izstrādes modeli, vienlaikus lieki nekavējot darbu.

Objektīvie dati, kas iegūti procesu datizraces laikā, arī sniedz jūsu vadītājiem precīzu priekštatu par to, kā pārveidot katru darbplūsmas procesu no augšas uz leju, lai izstrādātu vienkāršu un precīzu pāreju uz mazkoda izstrādes modeli.

Lai uzzinātu vairāk par mazkoda izstrādi, lūdzu, izlasiet rakstu: "Kas ir mazkoda izstrādes platforma?"

Kā procesu datizraces programmatūra uzlabo darbplūsmas: piemēri un izmantošanas gadījumi

Procesu datizraces rīkus un metodes var izmantot, lai uzlabotu procesa darbplūsmas dažādās nozarēs.

Tā kā procesu datizrace norāda un kvantificē procesu nepilnības, daudzas nozares procesu datizraces rīkus sākušas izmantot, lai noskaidrotu, kā tie var uzlabot visus organizācijas procesus.

Dažu nozaru izmantošanas gadījumi ietver:

 • Ražošana: Procesu datizrace var palīdzēt ražošanas nozares uzņēmumu vadītājiem gūt priekšstatu par konkrētas preces ražošanas laikiem un pārplānot to, kā būs sadalīti tādi resursi kā, piemēram, noliktavas, iekārtas vai darbinieki, atbilstoši vajadzībām un pieprasījuma apmierināšanai.
 • Piemēram: Coca-Cola Bottling Company United bija radušās pasūtījumu izpildes problēmas saistībā ar Freestyle dzērienu automātiem. Uzņēmums izmantoja robotizēto procesu automatizāciju (RPA) ar Microsoft Power Automate un tādējādi tie varēja izpildīt pasūtījumus labāk un ātrāk, turklāt bez vajadzības līgt papildu pilnas slodzes darbiniekus.
 • Izglītība: Veicot procesu datizraces apstrādi, ir iespējams pārraudzīt un novērtēt studentu sniegumu un uzvedību, piemēram, noteikt, cik daudz laika katrs students velta mācību materiālu lasīšanai. Tāpat ar tās palīdzību skolotāji un mācību pārziņi var labāk izprast, kuri procesi ir piemērotākie katrā mācību plānā.
 • Veselības aprūpe: Procesu datizrace palīdz samazināt katra pacienta ārstēšanas laiku un pat var palīdzēt ar ieteikumiem ātrākai atlabšanai.
 • Sabiedriskie darbi: Ar procesu datizraces palīdzību iespējams racionalizēt vairāku sabiedrisko darbu projektos iesaistīto pušu rēķinu apstrādes procesu saistībā ar tādām jomām kā būvniecība, uzkopšanas pakalpojumi, vides aizsardzības dienesti, IT un komunikācijas.
 • Piemēram: Vodafone — vadošais telekomunikāciju uzņēmums Eiropā un Āfrika —racionalizēja savus biznesa procesus, padarot Microsoft Power Platform pieejamu visiem tās darbiniekiem, nodrošinot tiem vairāk nekā 1000 risinājumus, kā automatizēt darba uzdevumus.
 • Finanšu sektors: Procesu datizrace var palīdzēt uzlabot finanšu institūciju organizāciju iekšējos procesus, piemēram, auditēt kontus, palielināt ienākumus un paplašināt klientu bāzes.
 • Piemēram: Itālijas Illimity,, Itālijā pirmā mākoņskaitļošanā balstītā banka, izmanto procesu datizraci un citas robotizēto procesu automatizācijas (RPA) metodes, lai kredītņēmējiem atvieglotu kredītu pieteikumu un apstiprināšanas procesus.
 • E-komercija: Ar procesu datizraces palīdzību iespējams pārbaudīt tiešsaistes pircēju uzvedību un ieteikt jaunas stratēģijas, lai tirgotāji, kas nodarbojas ar e-komerciju, varētu maksimizēt ROI un uzlabot pārdošanas rādītājus vai jebkādu tiešsaistes iepirkšanās pieredzi.
 • Programmatūras izstrāde: Procesu datizrace var palīdzēt programmatūras izstrādātājiem un IT administratoriem pārorganizēt savus izstrādes procesus skaidri dokumentētā vizuālajā kartē, lai tie varētu pārraudzīt savus procesus un būt droši, ka to izstrāde notiek saskaņā ar plānu.

Digitālo pārveidi, izmantojot procesu datizraci

Tā kā organizācijām visā pasaulē jāseko līdzi digitālajai pārveidei, kas notiek ik gadu, daudzām no tām ir būtiski veikt uzņēmuma procesu auditēšanu, ievērojot vertikālo principu (no augšas uz leju).

Izmantojot procesu datizraci, organizācija var uzlabot visus uzņēmuma procesus un ar procesu datizraces rīku sniegto vizuālo karšu palīdzību gūt objektīvu priekštatu par šo procesu darbību, salīdzinot ar uzņēmuma redzējumu pašiem par sevi.

Procesu datizrace ir pastāvīgs process, ar kura palīdzību jūsu organizācijā iespējams īstenot automatizētu procesu kartēšanu, identificēt procesus un analizēt datus, lai uzlabotu visus uzņēmuma procesus, tādējādi saglabājot uzņēmuma veiktspēju un ražošanas apjomus saskaņā ar plānotajiem rezultātiem.

Ja visi jūsu organizācijas procesi pastāvīgi darbojas ar optimālu efektivitāti, tas nozīmē, ka organizācijai paveras iespējas ātri un efektīvi pielāgot jaunās tehnoloģijas, neietekmējot ražošanas apjomus un nemazinot ROI. Tas nozīmē arī to, ka organizācijā ir iespējams izstrādāt inovācijas un stiprināt attiecības ar klientiem.

Lai uzzinātu vairāk par procesu izraces un robotizēto procesu automatizācijas (RPA) rīkiem, skat. kādēļ uzņēmumi izmanto RPA rīkus un atklājiet kā Microsoft Power Automate var jums palīdzēt uzlabot biznesa procesus.

Bieži uzdotie jautājumi

Kas ir procesu datizrace?

Procesu datizrace ir metode, kas paredzēta, lai atklātu, pārraudzītu un uzlabotu procesus, izgūstot pieejamās zināšanas no informācijas sistēmām. Tas ir process, kas izgūst informāciju visiem jūsu organizācijas informāciju sistēmu notikumu žurnāliem un audita pierakstiem, lai sniegtu skaidru priekštatu par jūsu uzņēmuma darbību. Šīs metodes laikā tiek izveidota precīza vizuālā karte, kas identificē un kvantificē procesu nepilnības, piemēram, ierobežojumus, neproduktīvos elementus, novirzes no plānotajiem modeļiem un procesi, kas jāatkārto.

Kādi ir procesu datizraces veidi?

Pastāv trīs galvenie procesu datizraces veidi: (1) atklāšana, (2) atbilstība un (3) uzlabojumi. Atklāšanas process identificē jaunus veidus, kā veikt procesu, neietekmējot esoša procesa modeļa ārējo ietekmi. Atbilstība pārbauda izmēģinājuma procesus, lai redzētu, vai process darbojas kā paredzēts. Un uzlabojumu process uzlabo esošo procesu, kas atbilstības procesa laikā tika identificēts kā problemātisks.

Kādēļ ir vērts izmantot procesu datizraci?

Procesu datizrace palīdz organizācijām atklāt procesu nepilnības, kas ietekmē vispārējo ražošanu, piemēram, ierobežojumus, neproduktīvos elementus, novirzes no plānotā dizaina un vajadzību atkārtot procesus. Šie secinājumi bieži palīdz uzņēmumiem pārorganizēt savus darba procesus, lai, pamatojoties uz šiem objektīvajiem datiem, nodrošinātu labāku darbplūsmu, pareizi sadalot resursus.

Kāda var būt procesu datizraces loma organizācijas ceļā uz digitālo pārveidi?

Procesu datizrace palīdz organizācijām noteikt, kuri procesi palīdz vai kaitē to kopējai darbplūsmai. Izmantojot skaidru vizuālu karti, kas balstīta uz katras organizācijas informācijas sistēmas savāktajiem datiem, kas iegūti no notikumu žurnāla ierakstiem un revīzijas ierakstiem, vadītāju rīcībā ir informācija, ko tie var izmantot, lai lemtu par resursu pārorganizēšanu un darbplūsmas un ražošanas procesu uzlabojumiem.

Kā procesu datizrace un mazkodu automatizācija papildina viena otru?

Procesu datizrace var palīdzēt organizācijām noteikt prioritātes tam, kurus uzdevumus var pārvirzīt uz mazkoda izstrādes modeli, nodrošinot, ka visi uzdevumi tiek izpildīti. Tā var arī palīdzēt uzņēmumiem noteikti, kurus procesus var veikt mazkoda izstrādes vidē un kuri būtu jāveic ar izstrādātāju.