Power Automate cenas

Licence vienam lietotājam

Viena lietotāja plāns

12,60 €

par lietotāju mēnesī

Atļaujiet individuāliem lietotājiem analizēt procesus un izveidot neierobežotas mākoņa plūsmas atbilstoši viņu unikālajām vajadzībām.

  • Var iegādāties tūlīt, izmantojot kredītkarti.
Pieejams ierobežota laika piedāvājums par 15 USD1

Licence vienam lietotājam

Viena lietotāja plāns ar uzraudzīto RPA

33,70 €

par lietotāju mēnesī

Atļaujiet individuāliem lietotājiem analizēt procesus un izveidot neierobežotas mākoņa plūsmas, kā arī automatizēt mantotās lietojumprogrammas, izmantojot robotizēta procesu automatizācija (RPA) un mākslīgo intelektu.

  • Iekļauti 5000 AI Builder servisa kredīti mēnesī.
  • Var iegādāties tūlīt, izmantojot kredītkarti.

Licence vienai plūsmai

Vienas plūsmas plāns

84,30 €

par plūsmu mēnesī; minimums 5 plūsmas2

Ieviesiet mākoņa plūsmas ar rezervētu noslodzi neierobežotam skaitam lietotāju visā organizācijā.

Iepriekš parādītās cenas ir paredzētas tikai mārketinga nolūkiem un var atšķirties no faktiskās cenrāža cenas valūtas, valsts/reģiona un reģionālo variantu faktoru dēļ. Faktiskā cena tiks parādīta norēķinoties.

1 Power Automate viena lietotāja plāns ar uzraudzīto RPA ir pieejams uz ierobežotu laiku par 15 USD vienam lietotājam mēnesī piemērotiem klientiem papildus standarta cenām. Šis ierobežota laika piedāvājums ir pieejams no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 30. jūnijam komerciāliem klientiem, kā arī pasaules un ASV valdības klientiem, izmantojot lielapjoma licencēšanas (VL) un mākoņrisinājumu nodrošinātāja (CSP) kanālus. Pieejams arī tīmeklī tieši lietotājiem, kuriem ir piekļuve Microsoft 365 administrēšanas centram ar globālā administratora vai norēķinu administratora lomu. Var tikt piemērota vismaz 5000 licenču iegāde un citi nosacījumi. Sazināties ar pārdošanas nodaļu, lai uzzinātu vairāk.

2 Minimālā pirkuma prasība ir piecas plūsmas.

Power Automate galddatoram tagad ir iebūvēts operētājsistēmā Windows 11

Power Automate plānu izpēte

Power Automate plānu izpēte
Viena lietotāja plāns
$15 par lietotāju mēnesī
Viena lietotāja plāns ar uzraudzīto RPA
$40.00 par lietotāju mēnesī
Vienas plūsmas plāns
$100.00 mēnesī
Procesu datizrace
Vizualizējiet un analizējiet procesus, izmantojot Process Advisor3

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Datora un mākoņa automatizācija4
Mākoņa plūsmu izpilde (automatizēta, ieplānota un tūlītēja)3

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Biznesa procesu plūsmu izpilde3

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Uzraudzītas RPA darbvirsmas plūsmu izpilde5

--

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Neuzraudzītas RPA darbvirsmas plūsmu izpilde5

--

(par robotu6) (par robotu6)
Mākslīgā intelekta papildināšana ar AI Builder7
5000 servisa kredītu mēnesī
Datu savienojamība, glabāšana un pārvaldība
Savienošana ar jūsu datiem Iepriekš izveidotu savienotāju lietošana
Pielāgotu un lokālu savienotāju lietošana
Datu glabāšana un pārvaldīšana Pielāgotu elementu izveide un piekļuve
Microsoft Dataverse (iepriekš Common Data Service) lietošana 250 MB datu bāzes noslodze8 250 MB datu bāzes noslodze8 250 MB datu bāzes noslodze8, 9
2 GB failu noslodze8 2 GB failu noslodze8 1 GB failu noslodze8, 9
Power Automate plānu izpēte
Viena lietotāja plāns
$15 par lietotāju mēnesī
Viena lietotāja plāns ar uzraudzīto RPA
$40.00 par lietotāju mēnesī
Vienas plūsmas plāns
$100.00 mēnesī
Procesu datizrace
Vizualizējiet un analizējiet procesus, izmantojot Process Advisor3

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Datora un mākoņa automatizācija4
Mākoņa plūsmu izpilde (automatizēta, ieplānota un tūlītēja)3

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Biznesa procesu plūsmu izpilde3

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Uzraudzītas RPA darbvirsmas plūsmu izpilde5

--

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Neuzraudzītas RPA darbvirsmas plūsmu izpilde5

--

(par robotu6) (par robotu6)
Mākslīgā intelekta papildināšana ar AI Builder7
5000 servisa kredītu mēnesī
Datu savienojamība, glabāšana un pārvaldība
Savienošana ar jūsu datiem Iepriekš izveidotu savienotāju lietošana
Pielāgotu un lokālu savienotāju lietošana
Datu glabāšana un pārvaldīšana
Pielāgotu elementu izveide un piekļuve
Microsoft Dataverse (iepriekš Common Data Service) lietošana
250 MB datu bāzes noslodze8 250 MB datu bāzes noslodze8 250 MB datu bāzes noslodze8
2 GB failu noslodze8 2 GB failu noslodze8 2 GB failu noslodze8
Power Automate plānu izpēte
Viena lietotāja plāns
$15 par lietotāju mēnesī
Viena lietotāja plāns ar uzraudzīto RPA
$40.00 par lietotāju mēnesī
Vienas plūsmas plāns
$100.00 mēnesī
Procesu datizrace
Vizualizējiet un analizējiet procesus, izmantojot Process Advisor3

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Datora un mākoņa automatizācija4
Mākoņa plūsmu izpilde (automatizēta, ieplānota un tūlītēja)3

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Biznesa procesu plūsmu izpilde3

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Uzraudzītas RPA darbvirsmas plūsmu izpilde5

--

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Neuzraudzītas RPA darbvirsmas plūsmu izpilde5

--

(par robotu6) (par robotu6)
Mākslīgā intelekta papildināšana ar AI Builder7
5000 servisa kredītu mēnesī
Datu savienojamība, glabāšana un pārvaldība
Savienošana ar jūsu datiem
Iepriekš izveidotu savienotāju lietošana
Pielāgotu un lokālu savienotāju lietošana
Datu glabāšana un pārvaldīšana
Pielāgotu elementu izveide un piekļuve
Microsoft Dataverse (iepriekš Common Data Service) lietošana
250 MB datu bāzes noslodze8 250 MB datu bāzes noslodze8 250 MB datu bāzes noslodze8
2 GB failu noslodze8 2 GB failu noslodze8 2 GB failu noslodze8

3 Pakalpojumu limitu robežās. Uzziniet vairāk par Power Platform pieprasījumiem un citiem ierobežojumi.

4 Lai iegūtu katra plūsmas veida definīcijas, skatiet tehnisko dokumentāciju.

5 Piedāvājumā ir iekļauta darbvirsmas plūsmu autorēšana, robotu vadība un pārvaldība.

6 Lai varētu izmantot viena procesa vairākas vienlaicīgas instances, katrai instancei ir nepieciešams papildu neuzraudzīts robots — vairākas neuzraudzītas RPA pievienojumprogrammas var lietot attiecībā uz kvalificētu pamata licenci. Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet licencēšanas rokasgrāmatu.

7 AI Builder servisa kredītu noslodze ir apvienota nomnieka līmenī. Iegādājieties papildu noslodzi jeb 1 miljonu servisa kredītu par 500 ASV dolāru mēnesī. Lasiet vairāk par AI Builder servisa kredītiem dokumentācijā vai lejupielādējiet licencēšanas rokasgrāmatu, lai saņemtu papildinformāciju.

8 Dataverse datu bāzes un failu ietilpības pilnvaras tiek apvienotas nomnieka līmenī.

9 Dataverse datu bāzes un failu noslodzes pilnvaras tiek padarītas pieejamas katram plūsmas plānam un atspoguļo minimālo 5 plūsmu pirkumu. Lai iegūtu papildinformāciju, izlasiet licencēšanas rokasgrāmata.

Power Automate papildinājumu izpēte

AI Builder

4 21,70 €

par vienību mēnesī10

Iekļaujiet savos procesos mākslīgo intelektu.

Neuzraudzīts RPA papildinājums

1 26,50 €

par robotu mēnesī

Automatizējiet aizmugursistēmu procesus, izmantojot robotizētu procesu automatizāciju (RPA), kam nav nepieciešama cilvēku mijiedarbība.

10 Katra AI Builder papildinājuma vienība ir komplekts — 1 miljons servisa kredītu, kas apvienoti nomnieka līmenī. Izpētiet AI Builder kalkulatoru, lai aprēķinātu izmaksas.

Vai ir jautājumi par iegādi vai plāna prasībām?

Resursi un mācības

Pilnveidojiet savas Power Automate prasmes

Lasiet licencēšanas rokasgrāmatu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus par licencēšanu