Power Automate cenas

Abonementa plāni

Labākā izvēle uzņēmumiem, kas vēlas paredzamu licencēšanu ar viena lietotāja vai vienas plūsmas plāniem

Licence vienam lietotājam

Viena lietotāja plāns

12,60 €

par lietotāju mēnesī

Ļaujiet lietotājiem automatizēt mākoņa programmas, pakalpojumus un datus, izmantojot digitālo procesu automatizāciju (DPA). Šis plāns ļauj lietotājiem veidot un izpildīt neierobežotas plūsmas.

Ir iekļauts tālāk norādītais:

 • Mākoņa plūsmas (DPA)

Licence vienam lietotājam

Viena lietotāja plāns ar uzraudzīto RPA

33,70 €

par lietotāju mēnesī

Atļaujiet tādas pašas iespējas kā pamatplānā, kā arī iespēju automatizēt mantotās programmas darbvirsmā, izmantojot robotizēto procesu automatizāciju (RPA) uzraudzītā režīmā.

Ir iekļauts tālāk norādītais:

 • Mākoņa plūsmas (DPA)
 • Darbvirsmas plūsmas (RPA) uzraudzītā režīmā
 • 5000 AI Builder kredītu mēnesī

Licence vienai plūsmai

Vienas plūsmas plāns

84,30 €

par plūsmu mēnesī, minimums 5 plūsmas1, 2

Ļaujiet neierobežotam skaitam lietotāju organizācijā izpildīt digitālo procesu automatizāciju (DPA) vienā plūsmā.

Ir iekļauts tālāk norādītais:

 • Mākoņa plūsmas (DPA)

Priekšapmaksas plāni

Labākā izvēle uzņēmumiem, kas vēlas maksāt tikai tad, kad lietotājs izpilda plūsmu, kas savienota ar Premium savienotājiem3

Licence pēc plūsmas izpildes

 

0,50 €

vienas plūsmas izpilde4

Maksājiet par katru mākoņa plūsmas izpildi

Ir iekļauts tālāk norādītais:

 • Mākoņa plūsmas (DPA)

Licence pēc plūsmas izpildes

 

0,50 €

vienas plūsmas izpilde4

Maksājiet par katru darbvirsmas plūsmas (uzraudzītais režīms) izpildi

Ir iekļauts tālāk norādītais:

 • Darbvirsmas plūsmas (RPA) uzraudzītā režīmā

Licence pēc plūsmas izpildes

 

2,50 €

vienas plūsmas izpilde4

Maksājiet par katru darbvirsmas plūsmas (neuzraudzītais režīms) izpildi

Ir iekļauts tālāk norādītais:

 • Darbvirsmas plūsmas (RPA) neuzraudzītā režīmā

Parādītās cenas ir paredzētas tikai mārketinga nolūkiem un var atšķirties no faktiskās cenrāža cenas valūtas, valsts, reģionālo un organizācijas variantu faktoru dēļ. Faktiskā cena tiks parādīta norēķinoties.

1 Minimālā pirkuma prasība ir piecas plūsmas.

2 Nepieciešama piekļuve Microsoft 365 administrēšanas centram ar globālā administratora vai norēķinu administratora lomām.

3 Rēķins par plūsmu izpildēm katru mēnesi tiek izrakstīts Azure abonementam. Uzziniet, kā tiek mērītas plūsmu izpildes.

4 Nepieciešams Azure abonements.

Sāciet darbu ar Power Automate

Izpētīt abonementa plānus

Izpētīt abonementa plānus
Viena lietotāja plāns
$15 par lietotāju mēnesī
Viena lietotāja plāns ar uzraudzīto RPA
$40.00 par lietotāju mēnesī
Vienas plūsmas plāns
Sākot no $100.00 mēnesī
Procesu un uzdevumu datizrace
Vizualizējiet un analizējiet procesus, izmantojot Process Advisor5

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Datora un mākoņa automatizācija6
Mākoņa plūsmu izpilde5

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Biznesa procesu plūsmu izpilde5

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Darbvirsmas plūsmu izpilde uzraudzītā režīmā7

--

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Darbvirsmas plūsmu izpilde neuzraudzītā režīmā7

--

(par robotu)8 (par robotu)8
Mākslīgā intelekta iekļaušana plūsmās ar AI Builder9
5000 servisa kredītu mēnesī
Datu savienojamība, glabāšana un pārvaldība
Savienošana ar jūsu datiem Iepriekš izveidotu savienotāju lietošana
Pielāgotu un lokālu savienotāju lietošana
Datu glabāšana un pārvaldīšana Pielāgotu elementu izveide un piekļuve
Microsoft Dataverse (iepriekš Common Data Service) lietošana 250 MB datu bāzes noslodze10 250 MB datu bāzes noslodze10 250 MB datu bāzes noslodze10, 11
2 GB failu noslodze10 2 GB failu noslodze10 2 GB failu noslodze10, 11
Izpētīt abonementa plānus
Viena lietotāja plāns
$15 par lietotāju mēnesī
Viena lietotāja plāns ar uzraudzīto RPA
$40.00 par lietotāju mēnesī
Vienas plūsmas plāns
Sākot no $100.00 mēnesī
Procesu un uzdevumu datizrace
Vizualizējiet un analizējiet procesus, izmantojot Process Advisor5

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Datora un mākoņa automatizācija6
Mākoņa plūsmu izpilde5

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Biznesa procesu plūsmu izpilde5

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Darbvirsmas plūsmu izpilde uzraudzītā režīmā7

--

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Darbvirsmas plūsmu izpilde neuzraudzītā režīmā7

--

(par robotu)8 (par robotu)8
Mākslīgā intelekta iekļaušana plūsmās ar AI Builder9
5000 servisa kredītu mēnesī
Datu savienojamība, glabāšana un pārvaldība
Savienošana ar jūsu datiem Iepriekš izveidotu savienotāju lietošana
Pielāgotu un lokālu savienotāju lietošana
Datu glabāšana un pārvaldīšana
Pielāgotu elementu izveide un piekļuve
Microsoft Dataverse (iepriekš Common Data Service) lietošana
250 MB datu bāzes noslodze10 250 MB datu bāzes noslodze10 250 MB datu bāzes noslodze10, 11
2 GB failu noslodze10 2 GB failu noslodze10 2 GB failu noslodze10, 11
Izpētīt abonementa plānus
Viena lietotāja plāns
$15 par lietotāju mēnesī
Viena lietotāja plāns ar uzraudzīto RPA
$40.00 par lietotāju mēnesī
Vienas plūsmas plāns
Sākot no $100.00 mēnesī
Procesu un uzdevumu datizrace
Vizualizējiet un analizējiet procesus, izmantojot Process Advisor5

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Datora un mākoņa automatizācija6
Mākoņa plūsmu izpilde5

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Biznesa procesu plūsmu izpilde5

Iekļauts katrā lietotāja plānā

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

Iekļauts katrā plūsmas plānā

Darbvirsmas plūsmu izpilde uzraudzītā režīmā7

--

Iekļauts katrā lietotāja plānā ar uzraudzīto RPA

--

Darbvirsmas plūsmu izpilde neuzraudzītā režīmā7

--

(par robotu)8 (par robotu)8
Mākslīgā intelekta iekļaušana plūsmās ar AI Builder9
5000 servisa kredītu mēnesī
Datu savienojamība, glabāšana un pārvaldība
Savienošana ar jūsu datiem
Iepriekš izveidotu savienotāju lietošana
Pielāgotu un lokālu savienotāju lietošana
Datu glabāšana un pārvaldīšana
Pielāgotu elementu izveide un piekļuve
Microsoft Dataverse (iepriekš Common Data Service) lietošana
250 MB datu bāzes noslodze10 250 MB datu bāzes noslodze10 250 MB datu bāzes noslodze10, 11
2 GB failu noslodze10 2 GB failu noslodze10 2 GB failu noslodze10, 11

Izpētiet priekšapmaksas plānus

Izpētiet priekšapmaksas plānus
Viena mākoņa plūsma vai darbvirsmas plūsma
(uzraudzītais režīms) izpildi
Vienas darbvirsmas plūsma
(neuzraudzītais režīms) izpildi
Datora un mākoņa automatizācija6
Mākoņa plūsmu izpilde5

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas uzraudzītā režīma izpildē

--

Biznesa procesu plūsmu izpilde5

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas uzraudzītā režīma izpildē

--

Darbvirsmas plūsmu izpilde uzraudzītā režīmā7

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas uzraudzītā režīma izpildē

--

Darbvirsmas plūsmu izpilde neuzraudzītā režīmā7

--

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas neuzraudzītā režīma izpildē

Mākslīgā intelekta iekļaušana plūsmās ar AI Builder9

--

--

Datu savienojamība, glabāšana un pārvaldība
Savienošana ar jūsu datiem Iepriekš izveidotu savienotāju lietošana
Datu glabāšana un pārvaldīšana Pielāgotu elementu izveide un piekļuve
Microsoft Dataverse (iepriekš Common Data Service) lietošana 1 GB datu bāzes ietilpība10 (katrai videi ar iespējotu priekšapmaksas plānu)
Izpētiet priekšapmaksas plānus
Viena mākoņa plūsma vai darbvirsmas plūsma
(uzraudzītais režīms) izpildi
Vienas darbvirsmas plūsma
(neuzraudzītais režīms) izpildi
Datora un mākoņa automatizācija6
Mākoņa plūsmu izpilde5

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas uzraudzītā režīma izpildē

--

Biznesa procesu plūsmu izpilde5

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas uzraudzītā režīma izpildē

--

Darbvirsmas plūsmu izpilde uzraudzītā režīmā7

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas uzraudzītā režīma izpildē

--

Darbvirsmas plūsmu izpilde neuzraudzītā režīmā7

--

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas neuzraudzītā režīma izpildē

Mākslīgā intelekta iekļaušana plūsmās ar AI Builder9

--

--

Datu savienojamība, glabāšana un pārvaldība
Savienošana ar jūsu datiem
Iepriekš izveidotu savienotāju lietošana
Datu glabāšana un pārvaldīšana
Pielāgotu elementu izveide un piekļuve
Microsoft Dataverse (iepriekš Common Data Service) lietošana
1 GB datu bāzes ietilpība10 (katrai videi ar iespējotu priekšapmaksas plānu)
Izpētiet priekšapmaksas plānus
Viena mākoņa plūsma vai darbvirsmas plūsma
(uzraudzītais režīms) izpildi
Vienas darbvirsmas plūsma
(neuzraudzītais režīms) izpildi
Datora un mākoņa automatizācija6
Mākoņa plūsmu izpilde5

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas uzraudzītā režīma izpildē

--

Biznesa procesu plūsmu izpilde5

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas uzraudzītā režīma izpildē

--

Darbvirsmas plūsmu izpilde uzraudzītā režīmā7

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas uzraudzītā režīma izpildē

--

Darbvirsmas plūsmu izpilde neuzraudzītā režīmā7

--

Iekļauts vienas mākoņa plūsmas vai darbvirsmas plūsmas neuzraudzītā režīma izpildē

Mākslīgā intelekta iekļaušana plūsmās ar AI Builder9

--

--

Datu savienojamība, glabāšana un pārvaldība
Savienošana ar jūsu datiem
Iepriekš izveidotu savienotāju lietošana
Datu glabāšana un pārvaldīšana
Pielāgotu elementu izveide un piekļuve
Microsoft Dataverse (iepriekš Common Data Service) lietošana
1 GB datu bāzes ietilpība10 (katrai videi ar iespējotu priekšapmaksas plānu)

5 Pakalpojumu limitu robežās. Uzziniet vairāk par Power Platform pieprasījumiem un citiem ierobežojumiem.

6 Lai iegūtu katra plūsmas veida definīcijas, skatiet dokumentāciju.

7 Piedāvājumā ir iekļauta darbvirsmas plūsmu autorēšana, robotu vadība un pārvaldība.

8 Lai varētu izmantot viena procesa vairākas vienlaicīgas instances, katrai instancei ir nepieciešams papildu neuzraudzīts robots. Vairākas neuzraudzītas RPA pievienojumprogrammas var lietot attiecībā uz kvalificētu pamata licenci. Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet licencēšanas rokasgrāmatu.

9 AI Builder servisa kredītu noslodze ir apvienota nomnieka līmenī. Iegādājieties papildu noslodzi jeb 1 miljonu servisa kredītu par 500 ASV dolāriem mēnesī. Lai iegūtu papildinformāciju, lasiet Bieži uzdotie jautājumi vai lejupielādējiet licencēšanas rokasgrāmatu.

10 Dataverse datu bāzes un failu ietilpības pilnvaras tiek apvienotas nomnieka līmenī.

11 Dataverse datu bāzes un failu noslodzes pilnvaras tiek padarītas pieejamas katram vienas plūsmas plānam un atspoguļo minimālo piecu plūsmu pirkumu. Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet licencēšanas rokasgrāmatu.

Power Automate papildinājumu izpēte

AI Builder

4 21,70 €

par vienību mēnesī12,13

Iekļaujiet savās plūsmās mākslīgo intelektu ar pielāgotiem vai iepriekš izveidotiem modeļiem.

 • Ir iekļauts tālāk norādītais:
  • AI Builder
 • Pieejams kā papildinājums šiem:
  • Esoši Power Automate, Power Apps vai Dynamics 365 maksas abonementa plāni

Neuzraudzīta RPA

1 26,50 €

par robotu mēnesī12

Pievienojiet iespēju automatizēt mantotās programmas darbvirsmā vai virtuālajās mašīnās, izmantojot robotizēto procesu automatizāciju (RPA) neuzraudzītā režīmā.

 • Ietver tālāk norādīto:
  • Darbvirsmu plūsmas (RPA) neuzraudzītā režīmā
  • 5000 AI Builder servisa kredītu mēnesī
 • Pieejams kā papildinājums šim:
  • Viena lietotāja plāns ar uzraudzītu RPA vai vienas plūsmas plāns

12 Nepieciešama piekļuve Microsoft 365 administrēšanas centram ar globālā administratora vai norēķinu administratora lomām.

13 Katra AI Builder papildinājuma vienība ir komplekts — 1 miljons servisa kredītu, kas apvienoti nomnieka līmenī. Izpētiet AI Builder kalkulatoru, lai aprēķinātu izmaksas.

Vai ir jautājumi par iegādi vai plāna prasībām?

Resursi un mācības

Izmēģiniet Power Automate bez maksas, lai pilnveidotu savas prasmes

Lasiet licencēšanas rokasgrāmatu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus par licencēšanu