Azure tabulu krātuve

Izmantojot pakalpojumu Azure tabulu krātuve, strukturētus NoSQL datus var glabāt mākonī, atslēgas/atribūta krātuvē, kuras izveidei nav izmantota shēma. Lai veidotu un atjauninātu tabulas, ietvertu tabulas vaicājumos un veiktu vēl citas daudzas darbības, pierakstieties savā Storage kontā.

Premium
Azure tabulu krātuve