Asmuo, žiūrintis į kompiuterio ekraną ir galimai susipažįstantis su robotiniu procesų automatizavimu

Ką reikia žinoti apie RPA privalumus

Robotinio procesų automatizavimo (RPA) sprendimas suteikia daug privalumų organizacijoms ir pramonės šakoms, kai yra taikomas užduotims ir darbo eigoms. Šiandien organizacijos taiko RPA ir džiaugiasi padidėjusio darbo produktyvumo, tikslumo, spartos ir atitikimo privalumais. Sužinokite, kaip RPA gali būti naudingas jūsų verslui.

Robotinio procesų automatizavimo privalumai

Taikydama RPA, įmonė gali automatizuoti procesus ir užduotis, kad sutaupytų laiko ir išvengtų dažniausiai pasitaikančių žmogiškųjų klaidų. RPA programinė įranga užduotims, kurias paprastai atlieka žmonės, įgyvendinti sukonfigūruoja robotus. Robotus galima išmokyti spustelėti ir įvesti tekstą įvairiose programose, taip pat sukonfigūruoti atlikti sudėtingesnes užduotis be žmogaus įsikišimo. RPA suteikia privalumų jūsų verslui, nes automatizuoja įvairią veiklą, įskaitant duomenų perkėlimą, kliento profilių atnaujinimą, duomenų įvedimą, atsargų tvarkymą ir kitas sudėtingesnes užduotis.

Toliau pateikiame septynis pagrindinius robotinio procesų automatizavimo privalumus.

 1. Taupykite laiką

  Pasikartojančios administravimo užduotys yra įprasta daugelio verslo procesų dalis. RPA suteikia galimybę automatizuoti ir pasikartojančias jūsų verslo užduotis atlikti sparčiai, kaip tą daro robotai. Be to, RPA suteikia privalumų jūsų įmonei ir darbuotojams – jie gali daugiau laiko skirti konfidencialioms ir sudėtingoms užduotims.

 2. Padidinkite investicijų grąžą

  RPA įrankiai yra efektyvesni valdant pasikartojančias užduotis už žmones, todėl padeda jūsų verslui padidinti darbo produktyvumą. Būtent dėl šios priežasties vienas iš didžiausių RPA privalumų yra teigiamas poveikis investicijų grąžai. Naudodama robotinį procesų automatizavimą, jūsų įmonė gali pagerinti kelis procesus ir laikui bėganti surinkti didelį kiekį svarbių kokybinių ir kiekybinių duomenų, o tai padeda efektyviau teikti informaciją ir tvarkyti išlaidas.

 3. Pašalinkite žmogiškosios klaidos veiksnį

  Iš tikrųjų, kad ir koks kvalifikuotas asmuo eitų pareigas, niekada negalima atmesti žmogiškosios klaidos ir nuovargio veiksnių. Naudojant RPA, automatizuoti robotai niekada nepavargsta, todėl kiekvieną kartą užduotys atliekamos tiksliai, kaip ir numatyta.

 4. Pagerinkite saugą

  Kibernetinė sauga ypač svarbi jūsų verslui, o RPA sprendimai padeda apsisaugoti nuo saugos grėsmių. RPA pagerina saugą, sumažindama žmonių sąveikos su slaptais duomenis ir informacija skaičių, o tai padeda išvengti brangaus duomenų nuotėkio ir pažeidimo. RPA įrankiai padeda užtikrinti jūsų verslo saugą, teikdami apsaugą nuo neįgaliotų vartotojų prieigos arba atjungdami nuo suaktyvintos paskyros.

 5. Padidinkite atitiktį

  Atitiktis yra svarbus veiksnys verslo patikimumui ir tvarumui užtikrinti, o RPA sprendimai labai tiksliai ir nuosekliai atitinka nustatytas taisykles bei gaires. Paprastai dauguma organizacijų vadovaujasi įvairiais pramonės ir vyriausybės reglamentais, todėl jos gali pasinaudoti RPA teikiamais automatizuotais, nuoseklios atitikties privalumais. Be to, RPA galima tikrinti vienoje vietoje ir nereikia atlikti kelių programos tikrinimų, o tai sumažina atitikties rizikas. Robotinis procesų automatizavimas sprendimą galima pritaikyti sutarties darbo eigoms ir pateiktims, formų atnaujinimo procesams ir su atitiktimi susijusiems pranešimams bei įspėjimams.

 6. Padidinkite verslo procesų automatizavimo mastą

  Jūsų įmonei RPA įrankį taikant daugiau verslo veiklų, procesų ir užduočių, automatizavimas visoje organizacijoje plečiasi. Robotinis procesų automatizavimas taip pat leidžia padidinti jūsų verslo mastą ir užtikrinčiau patenkinti sezoninį poreikio padidėjimą bei pasiekti numatytus tikslus nepriklausomai nuo to, ar apdorojami užsakymai, sąskaitos faktūros, tvarkomos atsargos, ar atliekama kitos formos gamyba ir teikiamos kitos paslaugos.

 7. Darbuotojų pasitenkinimas

  Automatizavus nuobodžius procesus, darbuotojai dėmesį gali sutelkti į svarbesnius jūsų verslo poreikius. RPA sumažinus pasikartojančių užduočių, kurias paprastai atlieka žmonės, skaičių, didėja darbuotojų pasitenkinimas. Tada darbuotojai savo įgūdžius gali pritaikyti užduotims, kurioms reikalingas strateginis planavimas, pvz., verslui planuoti, viešiesiems ryšiams kurti ir kolektyvinėms idėjoms apsvarstyti.

Kokių privalumų darbo eigos automatizavimas suteikia jūsų organizacijai?

Darbo eigos automatizavimas nusako naudojamą automatizavimo technologiją, automatizuojančią ir sujungiančią verslo procesus, siekiant sukurti supaprastintą darbo eigą. Darbo eigos automatizavimas atskiroms darbo eigos užduotims atlikti naudoja RPA, tačiau tai nėra tas pats, kas RPA, nes visi procesai automatizuojami ir sujungiami nuo pradžios iki pabaigos, taip sukuriant visapusišką darbo eigą.

Toliau pateikiame keturis būdus, kuriais darbo eigos automatizavimas jūsų organizacijai gali suteikti privalumų.

 1. Procesų supaprastinimas

  Darbo eigos automatizavimas apima ir automatizuoja įvairias su darbu susijusias veiklas, tuo pat metu padėdamas užduotis atlikti greičiau ir tiksliau nei žmonėms, todėl procesai įmonėje tampa paprastesni.

 2. Produktyvumo padidinimas

  Kartais įmonėms procesus prireikia atlikti greičiau, kad būtų patenkintas didesnis už vidutinį poreikis. Darbo eigos automatizavimo programinė įranga produktyvumą padidina paspartindama verslo procesus ir padidindama jų tikslumą bei išplėsdama jūsų organizacijoje taikomų automatizuotų procesų mastą. Padidėjus produktyvumui atsiranda daugiau galimybių aptarnauti ir plėsti savo organizaciją bei auginti klientų bazę.

 3. Patikimumo padidinimas

  Automatizuoti procesai tiksliai laikosi darbo eigos taisyklių, todėl klaidų tikimybė rezultatuose yra kur kas mažesnė. Taip jūsų organizacija įgauna pasitikėjimą, nes automatizavimo įrankiai kiekvieną kartą pateikia patikimus rezultatus.

 4. Išlaidų kontrolė

  Kiekvienas verslas savo išlaidas nori valdyti ir leisti efektyviai. Tačiau verslo procesams dažnai įtakos turi daug kintamųjų, pvz., poreikis ir kintamas žmogaus sukuriamas rezultatas, dėl ko gali atsirasti išlaidų svyravimų. Darbo eigos automatizavimas leidžia jūsų organizacijai suplanuoti daugiau numatomų rezultatų ir išlaidų, automatizuojant standartinius procesus. Naudodama darbo eigos automatizavimą, organizacija sumažina papildomų išteklių poreikį, todėl gali geriau tvarkyti išlaidas ir nuosekliau patenkinti kintančius poreikius.

Pramonės šakoms ir padaliniams skirtas RPA

RPA galima pritaikyti įvairių pramonės šakų ir padalinių užduotims tvarkyti. Toliau pateikėme šešias pramonės šakas ir padalinius, kuriuose galima panaudoti robotinį procesų automatizavimą.

 1. Informacinės technologijos

  Informacinių technologijų (IT) padaliniams RPA įrankiai suteikia privalumų leisdamas pasiekti didesnę atitiktį, sumažindamas darbo krūvį ir saugos riziką. Šie padaliniai reguliariai sulaukia daugybės klausimų, kvitų ir su sauga susijusių užduočių. RPA sumažina IT padaliniuose patiriamą darbo krūvį vykdant užduotis, kurioms atlikti nereikalingas specialisto įsikišimas, pvz., rūšiuojant kvitus ir siunčiant programinės įrangos atnaujinimo priminimus. Taip pat RPA gali susidoroti net ir su specialistų užduotimis, pvz., atlikti atitikties patikrą įvairiose programose ir infrastruktūros sąranką bei valdymą.

 2. Žmogiškieji ištekliai

  Sumažinkite pasikartojančioms užduotims, susijusioms su darbuotojų įdarbinimu ir parengimu, gaištamą laiką. Žmogiškųjų išteklių skyriaus atstovai RPA programinę įrangą gali panaudoti norėdami sparčiai apdoroti itin kvalifikuotų ir paklausių darbuotojų prašymus. Taip pat RPA galima pritaikyti įprastoms parengimo užduotims atlikti – suteikti naujiems darbuotojams kredencialus, pvz., el. laiškus ir slaptažodžius ir reikiamą parengimo instrukciją.

 3. Finansai

  Finansus prižiūrinčioms komandoms duomenų tikslumas ir įrašų laikymas yra pats svarbiausias dalykas. RPA įrankiai padidina buhalterijos ir duomenų valdymo tikslumą bei patikimumą. RPA programinė įranga taip pat gali padėti finansų skyriams susidoroti su paprastais arba sudėtingais finansiniais skaičiavimais, automatizuoti gautinų sumų sąsajas, automatiškai atlikti konsolidavimą, teikti ataskaitas ir tikrinti mokėjimus.

 4. Pardavimas

  Taikant RPA sprendimą, pardavimo procesai atliekami paprasčiau. Pasitelkdamos automatizavimą, pardavimo komandos padidina potencialaus verslo apimtį pasinaudodamos automatizuotu informavimu, atnaujindamos profilius ir įdarbindamos naujus galimus klientus. RPA įrankis taip pat sumažina kompetencijos poreikį atliekant įprastas įvairių padalinių užduotis, todėl pardavimo komandos gali lengviau bendradarbiauti su pardavimo komandomis ir kitais padaliniais.

 5. Rinkodara

  Rinkodaros komandos robotinį procesų automatizavimą naudoja norėdamos gauti įvairių privalumų. Pavyzdžiui, rinkodaros skyriai įdiegia RPA skelbimų pirkimo, suaktyvintų vadovų, darbo eigos valdymo ir analizės užduotims atlikti. Pasitelkę RPA programinę įrangą, rinkodaros komandos išvengia kūrybinio išsekimo ir visą dėmesį skiria turiniui kurti bei pateikti.

 6. Operacijos

  RPA gali supaprastinti ir sumažinti įvairių veiklos procesų išlaidas. Pavyzdžiui, RPA galima panaudoti norint greitai įvertinti užklausas ir jas įvykdyti įsigijimo proceso metu. O taikant tiekimo grandinėms, RPA tvarko užsakymų priėmimus, užsakymų ryšius ir jų įvykdymą bei mokėjimo apdorojimą.

Sužinokite daugiau apie RPA įrankius

Apie RPA įrankius sužinojus daugiau, svarbu suprasti RPA galimybes ir RPA bei darbo eigos automatizavimo skirtumus. Taip pat prieš tai svarbu gerai suvokti savo verslo poreikius, tada rasti tinkamą RPA sprendimą šiems poreikiams patenkinti ir verslo procesams pagerinti.

Norėdami rasti robotinio procesų automatizavimo įrankius, susipažinkite su RPA įrankiais, pvz. „Microsoft Power Automate“, kuriame pateikiamos RPA galimybės.

Dažnai užduodami klausimai

Kokie robotinio procesų automatizavimo privalumai?

Robotinio procesų automatizavimo privalumai: taupomas laikas ir žmogiškieji ištekliai, padidėja investicijų grąža, pašalinamas žmogiškosios klaidos veiksnys ir suteikiama galimybė padidinti automatizavimo mastą visos organizacijos lygiu.

Kokių privalumų darbo eigos automatizavimas suteikia jūsų organizacijai?

Darbo eigos automatizavimo privalumai jūsų organizacijai: padidėja produktyvumas automatizuojant kai kuriuos arba visus verslo proceso komponentus.

Kokie darbo eigos automatizavimo privalumai?

Darbo eigos automatizavimo privalumai: proceso supaprastinimas, padidėjęs produktyvumas ir patikimumas bei geresnės galimybės kontroliuoti išlaidas.

Ar robotinį procesų automatizavimą galima pritaikyti bet kokiam procesui?

RPA sprendimas geriausiai pasitarnauja jį taikant struktūrizuotiems, taisyklėmis pagrįstiems, pasikartojantiems procesams. Nuolat kintančių atributų procesai RPA nėra tokie tinkami.