Mérje fel az Ön számára megfelelő AI Builder-kapacitást

Névjegykártya-olvasó

Olyan információkat azonosít és nyer ki a névjegyekből, mint a név vagy az e-mail-cím

Havonta hány névjegykártyát dolgoznak fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy vállalat 300 értékesítővel rendelkezik, akik egyenként havonta 15 névjegyet vesznek fel a potenciális ügyfelek adatbázisába. Ahhoz, hogy névjegykártya-olvasó segítségével automatizálni tudja a névjegykártyák feldolgozását, a vállalatnak meg kell vásárolnia az AI Builder 1 egységét.

További információk a névjegykártya-olvasóról

Kategóriabesorolás

Természetes nyelvi feldolgozást használ címkék szöveges bejegyzésekhez való hozzárendeléséhez

Havonta hány szöveges sztringet dolgoz fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy vállalat havonta 40 000 ügyfél e-mailt kap és dolgoz fel.
Annak érdekében, hogy a vállalat automatizálhassa a kategorizálást és a megfelelő csapathoz való átirányítást a kategóriabesorolás és a Power Automate használatával, vásárolnia kell 1 AI Builder-egységet.

További információk a kategóriabesorolásról

Dokumentum feldolgozása

Azonosítja és kinyeri a dokumentumokban található mezőket és táblákat

Havonta hány oldalt dolgoz majd fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy cég szállítási rendeléseket kap és dolgoz fel. Ahhoz, hogy az AI Builder dokumentumfeldolgozási funkciója és a Power Automate segítségével automatizálhassa a kiszállítási folyamatot, kétmillió szolgáltatási kreditet (két AI Builder-egységet) kell vásárolnia a cégnek havi 20.000 oldalnyi szállítási rendeléshez.

További információk a dokumentumfeldolgozásról

Entitáskinyerés

Meghatározott adatokat ismer fel a szövegből, és besorolja a kulcsfontosságú elemeket előre meghatározott kategóriákba

Havonta hány szöveges sztringet dolgoz fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy vállalat havonta 40 000 ügyfélvisszajelzési űrlapot kap és dolgoz fel. Annak érdekében, hogy automatizálhassa a releváns információk kivonását az e-mailből és tárolását a Microsoft Dataverse felületén az entitáskinyerés és a Power Automate használatával, a vállalatnak meg kell vásárolnia 1 AI Builder-egységet.

További információk az entitáskinyerésről

Személyazonosítódokumentum-olvasó

Adatok olvasása és mentése személyazonosító dokumentumokból

Havonta hány személyazonosító dokumentumot dolgoznak fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy cég speciális tevékenységet indít, amelynek keretében az ügyfeleknek a lakóhelyük igazolása céljából be kell küldeniük az állami kibocsátású vezetői engedélyük beolvasott másolatát. Ahhoz, hogy a cég automatizálhassa az adatok kinyerését a havi 8000 vezetői engedélyből, 1 AI Builder-egységet kell vásárolnia.

További információ a személyazonosítódokumentum-olvasóról

Kép besorolása

Címkék kategorizálása és hozzárendelése képekhez

Havonta hány képet dolgoz fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Tevekénysége részeként egy vállalat havonta 500 000 virágokat ábrázoló képet gyűjt. A képek besorolásának automatizálásához, hogy azonosíthassák a virágok fajtáját, a vállalkozásnak 2 AI Builder-egységet kell vásárolnia.

További információk a képbesorolásról

Számlák feldolgozása

Azonosítja és kinyeri a kulcsinformációkat a számlákból

Havonta hány számlát dolgoz fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy cég havonta 40.000 számlát kap és dolgoz fel. Ahhoz, hogy az AI Builder számlafeldolgozási funkciója és a Power Automate segítségével automatizálhassa a számlafeldolgozást, két AI Builder-egységet kell vásárolnia a cégnek.

További információ a számlafeldolgozásról

A kulcsfontosságú kifejezések kinyerése

Azonosítja és kinyeri a strukturálatlan dokumentumokban található kulcskifejezéseket

Havonta hány szöveges sztringet dolgoz fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy cég meghívta az ügyfeleit egy rendezvényre, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy véleményezzék a rendezvényt egy űrlapon. Ahhoz, hogy 1000 űrlapról nyerhessen ki kulcsszavakat, a cégnek 1 AI Builder-egységet kell vásárolnia.

További információk a kulcsszókinyerésről

Nyelvfelismerés

Azonosítja egy szöveges dokumentum domináns nyelvét

Havonta hány szöveges sztringet dolgoz fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy vállalat globális ügyfélhálózattal rendelkezik, amelynek tagjai e-mailben fordulnak a vállalat támogatási csoportjához. Naponta 30.000 e-mail érkezik a támogatási csoporthoz, és a rendszer a szövegük nyelve alapján irányítja őket adott földrajzi helyeken található ügyfélszolgálati központokba. A nyelvfelismerés folyamatának teljes automatizálásához két AI Builder-egységet kell vásárolnia a vállalatnak.

További információk a nyelvfelismerésről

Objektumészlelés

Gyakori objektumészlelés

Felismeri, megszámlálja és címkével látja el a képeken látható tételeket

Havonta hány modellt tanít be?

Nullánál nagyobb egész számot adjon meg.

Modellenként hány képet tanít be?

Nullánál nagyobb egész számot adjon meg.

Hány képet fog havonta feldolgozni a betanított modellel?

Nullánál nagyobb egész számot adjon meg.

Tartományspecifikus tárgyfelismerés

Felismeri, megszámlálja, és címkével látja el a képeken látható adott tételeket, mint például a márkajelzések vagy a polcon lévő tárgyak

Havonta hány modellt tanít be?

Nullánál nagyobb egész számot adjon meg.

Modellenként hány képet tanít be?

Nullánál nagyobb egész számot adjon meg.

Hány képet fog havonta feldolgozni a betanított modellel?

Nullánál nagyobb egész számot adjon meg.

Egy feldolgozóipari cég gyártósoron szerel össze termékeket. Egy ellenőrző kamera öt másodpercenként pillanatfelvételt készít a gyártósorról, és értesíti a gyártósorvezetőt, ha alkatrészhiányt észlel. Az alkatrészek meglétének automatikus észleléséhez havonta kell ismételni a modell betanítását, és ehhez két AI Builder-egységet kell vásárolnia a cégnek.

További információk az objektumészlelésről

Előrejelzés

Előzményadatok mintázatainak és eredményeinek használata a jövőbeli eredmények előrejelzésére

Hány modellre lesz szüksége?

Nullánál nagyobb egész számot adjon meg.

Modellenként hány eredményt fog előrejelezni?

Nullánál nagyobb egész számot adjon meg.

Milyen gyakran kell frissítenie az előrejelzéseket?

Egy cég az ügyfélforgalmat szeretné előrejelezni a 2,5 millió ügyfelet tartalmazó adatbázisát használva. Ahhoz, hogy a cég újra be tudja tanítani az AI Builder előrejelzési modelljét, és havonta frissíteni tudja az előrejelzett ügyfélforgalmat, és hogy megszakítás nélkül tudja futtatni a modellt, 1 egységet kell vásárolnia az AI Builderből.

További információk az előrejelzésről

Nyugták feldolgozása

Azonosítja és kinyeri a kulcsinformációkat a nyugtákból

Havonta hány nyugtát dolgoz fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy cég havonta 2000 nyugtát kap és dolgoz fel. Ahhoz, hogy az AI Builder nyugtafeldolgozási funkciója és a Power Automate segítségével a cég automatizálhassa a költségelszámolást, 1 AI Builder-egységet kell vásárolnia.

További információk a nyugtafeldolgozásról

Hangulatelemzés

Észleli a pozitív, a negatív és a semleges hangulatot a szöveges adatokban

Havonta hány szöveges sztringet dolgoz fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy cég kérdőívet küld ki 1 000 vevőnek egy új termék véleményezésére. A cég ezt követően megállapítja a pozitív, negatív és semleges hangulat százalékos arányát. A visszajelzések hangulatának automatikus elemzéséhez a cégnek 1 egységet kell vásárolnia az AI Builderből.

További információk a hangulatelemzésről

Szövegfelismerés

Optikai karakterfelismerést (OCR) használ képeken található nyomtatott és kézzel írott szöveg felismerésére

Havonta hány képet dolgoz fel?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy cég 20 terepen dolgozó munkatársa áruértékesítő automaták azonosítóit nyeri ki fotókról a szövegfelismerés használatával. Ahhoz, hogy a cég teljes mértékben automatizálhassa az áruértékesítő automaták azonosítóinak kinyerését a fotókról, 1 millió szolgáltatási kreditet (1 AI Builder-egységet) kell vásárolnia havi 50 000 fotóhoz.

További információ a szövegfelismerésről

Szövegfordítás

Szövegfordítás több mint 60 nyelv között

Hány szöveges sztringet dolgoz fel egy hónap alatt?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy vállalat havi 60.000 vevői kérést kap különböző nyelveken. Ahhoz, hogy az AI Builder szövegfordítási funkciója és a Power Automate segítségével automatizálhassa a kérések fordítását, két AI Builder-egységet kell vásárolnia a vállalatnak.

További információ a szövegfordításról

Szöveggenerálás GPT-vel és AI promptokkal

Szöveg létrehozása, dokumentumok összegzése és további lehetőségek a GPT-vel

Havonta hány GPT-kérést végez?

Please enter a whole number greater than zero.

Egy vállalat e-mailben érkező ügyfélkéréséket fogad és dolgoz fel. Minden GPT-kérelem tartalmaz egy e-mail-bevitelt – ami átlagosan 500 szó, azaz 350 token – plusz a kérést (300 szó, azaz 210 token). A generált válasznak körülbelül 500 szóból (350 token) kell állnia. A válaszok automatizálásának támogatásához az AI Builder GPT és Power Automate használatával a vállalatnak 3 millió szolgáltatási kreditet (3 AI Builder egység) kell vásárolnia havi 200 000 e-mailhez.

További információ a szöveggenerálásról
t

Becsült költség 1, 2

AI Builder-bővítményegységek 3, 4 0 egységek
$0 havi díj

1 Becsült díjak, amelyek változhatnak, és nem minősülnek hivatalos ajánlatnak. A tényleges kapacitásigények jelentősen változhatnak a felhasználás gyakoriságától, a betanítások számától és más tényezőktől függően. A becslés csak iránymutatás, és nem tekinthető teljesítményre vonatkozó garanciának vagy tényleges díjnak.

2 Az AI Builder megjelenített egységmennyiségei és az azoknak megfeleltetett díjak vonatkoznak egyrészt azokra a modellekre, amelyek már nyilvános megjelenésűek, valamint azokra, amelyek előzetes verzióban érhetőek el. AI Builder-kapacitást csak az általános elérhetőségű verziók használnak fel. További információk a kiadási állapotról.

3 Az AI Builder-bővítmény díjszabása nem tartalmazza a Power Apps, a Power Automate és a Dynamics 365 alaplicenceit.

4 A bővítményegység ára a mennyiségtől függ: 1–9 egység vásárlása esetén 500 USD (1. szint), 10–49 egység vásárlása esetén 375 USD (2. szint), 50 egység feletti vásárlás esetén 250 USD (3. szint).