Predložak usluge Microsoft Power Automate

Power BI Pošta

Slanje poruke e-pošte ciljnoj skupini kada se aktivira upozorenje za podatke servisa Power BI

By Microsoft

Upotrijebite ovaj predložak za slanje poruke e-pošte ciljnoj skupini kada se aktivira upozorenje na temelju podataka servisa Power BI. Poruka e-pošte će se poslati s usluge Microsoft Power Automate. Primjerice: pošaljite upozorenje timu za podršku kada je količina incidenata > 100.

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje