Predložak usluge Microsoft Power Automate

LeanKit Planner

Dodavanje zadatka servisa Microsoft Planner nakon stvaranja kartice servisa Leankit

By Microsoft

Dodaje novi zadatak u Microsoft Planner kad se stvori nova kartica servisa Leankit.

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje