Predložak usluge Microsoft Power Automate

FTP Spremište blobova na platformi Azure

S FTP poslužitelja na AzureBlob

By Microsoft

Kada se datoteke dodaju u određenu mapu na FTP poslužitelju, kopira ih na račun za AzureBlob.

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje