Predložak usluge Microsoft Power Automate

Salesforce Salesforce Commercient

Sync Salesforce Order with SAP B1 ERP

By Commercient

Create Order in SAP B1 when Opportunity Created in Salesforce

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje