Predložak usluge Microsoft Power Automate

Typeform MailChimp

Dodavanje pretplatnika na popis za slanje e-pošte

By Microsoft

Generirajte pretplate na temelju odgovora na Typeform.

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje