Predložak usluge Microsoft Power Automate

Ručno Custom action

Gumb Power Apps

By Microsoft

Stvorite jednu ili više akcija koje će se izvršiti kada se odabere gumb ili veza u servisu Power Apps. Za upotrebu tog toka iz aplikacije servisa Power Apps, odaberite kontrolu za koju želite da aktivira tok, idite na karticu Akcija na vrpci servisa Power Apps i odaberite Tokovi.

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje