Predložak usluge Microsoft Power Automate

Meisterplan Meisterplan Microsoft Teams

Inform Project Manager via MS Teams of Project Field Changes

By Meisterplan

Update a project manager via MS Teams chat if a project field is updated. The flow requires the same email to be used for the project manager (i.e., the Meisterplan resource) and the MS Teams account.

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje