Predložak usluge Microsoft Power Automate

Outlook u sustavu Office 365 Webex Content Conversion

Objava poruka e-pošte na servisu Webex Teams u obliku prostora

By Microsoft

Objavite sadržaj poruke e-pošte na prostoru servisa Webex Teams za interaktivnu suradnju. Stvorite prostor s predmetom poruke e-pošte kao nazivom prostora, dodajte sve poruke e-pošte u taj prostor pomoću polja Pošiljatelj, Primatelj i Kopija te objavite tijelo poruke e-pošte kao sadržaj u tom prostoru.

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje