Predložak usluge Microsoft Power Automate

RSS HipChat

Novosti iz RSS sažetka sadržaja na servisu HipChat

By Microsoft

Objavite novosti iz RSS sažetka sadržaja u grupi servisa HipChat.

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje