Predložak usluge Microsoft Power Automate

Sabirnica servisa FTP

Stvaranje datoteka u FTP mapi za nove poruke u redu čekanja platforme Azure

By Microsoft

Za svaku poruku dodanu u red čekanja komponente Azure Service Bus bit će stvorena nova datoteka u FTP mapi. Možete odabrati mapu, a naziv datoteke bit će ID poruke.

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje