Spremište datoteka na platformi Azure

Spremište na platformi Microsoft Azure izrazito je skalabilno, robusno i dostupno spremište za podatke u oblaku i služi kao rješenje za pohranu podataka namijenjeno modernim aplikacijama. Povežite se sa spremištem datoteka i izvodite različite operacije, npr. stvarajte, ažurirajte, dohvaćajte i brišite datoteke na svom računu za spremište na platformi Azure.

Premium
Spremište datoteka na platformi Azure