Spremište blobova na platformi Azure

Spremište servisa Microsoft Azure omogućuje izrazito skalabilno, izdržljivo i dostupno spremište za podatke u oblaku i služi kao rješenje za pohranu podataka namijenjeno modernim aplikacijama. Povežite se sa spremištem blobova i izvodite različite operacije, npr. stvarajte, ažurirajte, dohvaćajte i brišite blobova na svom računu za spremište servisa Azure.

Premium
Spremište blobova na platformi Azure