ID za Microsoft Entra

ID za Microsoft Entra je rješenje u oblaku za upravljanje identitetom i pristupom koje proširuje lokalne direktorije u oblak te omogućuje jedinstvenu prijavu u tisuće aplikacija u oblaku (SaaS) te pristup web-aplikacijama koje lokalno izvršavate.

ID za Microsoft Entra