תבנית Microsoft Power Automate

Salesforce Pitney Bowes Data Validation SQL Server

Copy new Salesforce Account to SQL DB with cleansed address

By Pitney Bowes

Use this flow to standardize and validate address of newly created Account in Salesforce and push into SQL server. Select SQL table that has columns as FirmName, AddressLine1, AddressLine2, City, StateProvince, PostalCode, Country, Status, StatusDescription, and StatusCode.

סמל זרימה

עבוד פחות, השג יותר

חבר את האפליקציות המועדפות עליך כדי להפוך משימות שחוזרות על עצמן לאוטומטיות.

סמל הפעלה

ראה איך זה עובד

צפה בסרטון קצר על Microsoft Power Automate.

סמל ספר

בנה את הכישורים שלך

למד כיצד לבצע זרימות, מקלות עד מתקדמות.

תבניות נוספות לנסות