תבנית Microsoft Power Automate

Salesforce Nexmo

Send an SMS when new Salesforce Opportunities are created

By Microsoft Power Automate Community

Share new opportunities that are created in Salesforce through an SMS alert. New to Nexmo? Sign-Up for free at: https://dashboard.nexmo.com/sign-up and get your API key.

סמל זרימה

עבוד פחות, השג יותר

חבר את האפליקציות המועדפות עליך כדי להפוך משימות שחוזרות על עצמן לאוטומטיות.

סמל הפעלה

ראה איך זה עובד

צפה בסרטון קצר על Microsoft Power Automate.

סמל ספר

בנה את הכישורים שלך

למד כיצד לבצע זרימות, מקלות עד מתקדמות.

תבניות נוספות לנסות