תבנית Microsoft Power Automate

RSS Notifications

Get a push notification with an update from the Verge

By Microsoft

Receive a push notification when new articles are published on the Verge. You can customize which blog to get notifications from by editing the settings for the first step and pasting in the RSS feed you want to watch. You will need an installation of the Power Automate app to get the notifications from template.

סמל זרימה

עבוד פחות, השג יותר

חבר את האפליקציות המועדפות עליך כדי להפוך משימות שחוזרות על עצמן לאוטומטיות.

סמל הפעלה

ראה איך זה עובד

צפה בסרטון קצר על Microsoft Power Automate.

סמל ספר

בנה את הכישורים שלך

למד כיצד לבצע זרימות, מקלות עד מתקדמות.

תבניות נוספות לנסות