Unha persoa apuntando a unha gráfica de barras na que probablemente se mostren datos da automatización de fluxos de traballo

Como facer máis cousas coa automatización de fluxos de traballo

Os profesionais das empresas adoitan dedicar demasiado tempo aos procesos manuais. A automatización destes procesos pode axudar a aumentar a produtividade, eliminar as redundancias e aumentar a eficiencia.

Que é a automatización de fluxos de traballo?

En calquera lugar no que a súa empresa se enfronte a tarefas manuais e repetitivas, pode usar a automatización de fluxos de traballo. A automatización de fluxos de traballo é o proceso que consiste en usar a lóxica baseada en regras para eliminar os procesos manuais necesarios para completar unha tarefa. Ademais de dixitalizar e optimizar os procesos de negocio en papel, se simplifica os fluxos de traballo pode aforrar tempo ao completar as tarefas, reducir os erros e axudar aos empregados a centrarse en traballos máis estratéxicos e con maior impacto.

A automatización de fluxos de traballo é o centro da xestión de empresa moderna. Cantas máis empresas comecen a introducir a automatización nos seus procesos de negocio e a obter os seus beneficios, máis medrará o mercado da automatización de fluxos de traballo. A aparición dunha tecnoloxía cada vez máis sofisticada implica que máis empresas utilizarán a automatización de fluxos de traballo para crear formas de traballo simplificadas e eficientes, cambiando o funcionamento de múltiples sectores e xerando vantaxes competitivas nos seus mercados.

Automatización eficaz de fluxos de traballo en cinco pasos sinxelos

Co software axeitado, a automatización de procesos manuais pode ser sinxela e enormemente beneficiosa. Para eliminar de forma efectiva as tarefas manuais ineficientes e transformar o funcionamento da súa empresa, cómpre saber que procesos lle impiden o avance.

Siga estes cinco pasos sinxelos para automatizar os seus fluxos de traballo:

  1. Elixa os procesos. Identifique os procedementos ineficientes, excesivamente complicados ou demasiado custosos. Clasifíqueos e escolla os principais candidatos para a automatización.
  2. Investigue. Como automatizaron outras organizacións procesos similares? Teña en conta as opcións das que dispón para compilar e aplicar fluxos de traballo automatizados: porase en contacto con profesionais informáticos ou poderán os programadores cidadáns da súa empresa usar unha ferramenta de automatización de áreas de traballo con pouco código para compilar os seus potentes fluxos de traballo automatizados?
  3. Xestione o cambio e impulse a adopción. Tras lanzar os novos fluxos de traballo, é importante asegurarse de que se adoptan en toda a empresa, xa que cantas máis persoas usen os fluxos de traballo automatizados, máis efectivos serán.
  4. Forme os empregados e comuníquese con eles. Asegúrese de que todos saiban que hai novas ferramentas que lles facilitan a vida laboral. Ofreza a documentación e a formación que precisen para facilitar a adopción.
  5. Avalíe e perfeccione. Comece inmediatamente a medir o éxito dos novos procesos. Ao rastrexar os indicadores clave de rendemento (KPI) predeterminados, a eficacia dos novos fluxos de traballo automatizados quedará clara e poderá facer os axustes adecuados.

Potencie a excelencia co software de automatización de fluxos de traballo

Agora que xa sabe que é a automatización de fluxos de traballo, pense en como a pode lograr e no valor que lle axudará a xerar. O xeito máis sinxelo de aplicar a automatización de fluxos de traballo na súa empresa é mediante un software de automatización de fluxos de traballo ou un servizo de automatización de fluxos de traballo baseado na nube.

O poder en mans das persoas adecuadas

Estas tecnoloxías ofrécenlles a capacidade de desenvolver fluxos de traballo innovadores ás persoas que mellor coñecen a súa empresa: os seus empregados, que experimentan de primeira man os procesos que se poden acelerar e mellorar coa automatización. Non ten por que ser difícil. Na maioría das empresas, case todos os empregados poden usar unha tecnoloxía de automatización con pouco código ou sen código para crear fluxos de traballo potentes.

É importante buscar unha solución de automatización de fluxos de traballo que sexa intuitiva, fácil de usar e flexible. O ideal é adquirir unha tecnoloxía con conectores compilados previamente que lle permita incorporar unha variedade de aplicacións nos seus fluxos de traballo. Outra forma de optimizar os procesos de negocio é mediante unha tecnoloxía de desenvolvemento de aplicacións con pouco código, para axudarlles aos enxeñeiros, usuarios comúns ou líderes da empresa a compilar as aplicacións para móbil que precisan para estar conectados, traballar de xeito produtivo e aproveitar as oportunidades sen ter que depender de programadores profesionais.

Fluxos de traballo na nube

Teña presente que as ferramentas de automatización baseadas na nube ofrecen vantaxes fronte aos seus equivalentes locais, incluída a mellora da escalabilidade e un alto grao de seguranza. Ademais, o software de automatización de fluxos de traballo debería funcionar xunto coas ferramentas de análise empresarial existentes na empresa, de modo que se facilite a monitoraxe do desempeño dos fluxos de traballo automatizados.

Finalmente, o software de automatización de fluxos de traballo con capacidades móbiles permitiralles aos empregados automatizar de xeito seguro os fluxos de traballo desde calquera lugar e en calquera momento.

Como funciona

Coa automatización de fluxos de traballo, os usuarios configuran un desencadeador para unha serie de accións. Por exemplo, cando se contrata un novo empregado, pódese crear un fluxo de traballo automatizado para enviarlle de inmediato un correo electrónico de benvida e guialo durante o proceso de encher os documentos de contratación.

Os usuarios definen a serie de tarefas que son necesarias para completar procesos de negocio comúns. Despois da definición, o fluxo de traballo automatizado realizará as accións atribuídas sempre que se produza o desencadeador especificado.

Descubra mellores formas de traballar

Capacite a todo o mundo para crear solucións automatizadas a fin de que poidan aproveitar ao máximo o seu día de traballo con Microsoft Power Automate. Avalíe os fluxos de traballo actuais de balde e vexa como a automatización pode axudarlle a simplificar os procesos de negocio e a crear un lugar de traballo máis estratéxico e dinámico.