Unha persoa dando unha presentación

Como facer máis cousas coa automatización de fluxos de traballo

Desde o persoal de atención ao cliente ata os directores xerais, case todos os profesionais empresariais pasan unha boa parte da xornada laboral (ata a metade) con procesos manuais pouco produtivos e redundantes que se poderían automatizar. As tarefas rutineiras que máis tempo consomen provocan que os empregados de todos os niveis sexan menos eficientes, pero as empresas intelixentes utilizan a automatización de fluxos de traballo para contribuír a que todos traballen de xeito máis eficaz.

A automatización de fluxos de traballo é o centro da xestión de empresa moderna e está impulsada pola mellora continua da tecnoloxía e a rápida innovación. Cantas máis empresas comecen a introducir a automatización nos seus procesos de negocio e a obter os seus beneficios, máis medrará o mercado da automatización de fluxos de traballo. A medida que a tecnoloxía se estenda e se volva máis sofisticada, máis empresas utilizarán a automatización de fluxos de traballo para crear formas de traballo simplificadas e eficientes, cambiando o funcionamento de múltiples sectores e xerando vantaxes competitivas nos seus mercados.

Que é a automatización de fluxos de traballo?

Se usa o software de automatización de fluxos de traballo adecuado para a súa empresa, pode substituír procesos manuais (como a entrada de datos, as actualizacións de redes sociais e as respostas de correo electrónico) por fluxos de traballo automatizados e simplificados cos que se aforra tempo e se reducen os erros, de modo que non dedicará tanto tempo a corrixilos, ademais de que axudará os empregados a centrarse nun traballo máis estratéxico e con maior impacto.

Coa automatización de fluxos de traballo, incluso dixitalizará e optimizará procesos de negocio en papel, como ordenar o inventario ou responder as solicitudes de aprobación. En calquera lugar no que a súa empresa realice tarefas manuais repetitivas, pode utilizar a automatización de fluxos de traballo para axudar a que eses procesos teñan máis éxito.

Automatización eficaz de fluxos de traballo en cinco pasos sinxelos

Co software axeitado, a automatización de procesos manuais pode ser sinxela e enormemente beneficiosa. Para eliminar de forma efectiva as tarefas manuais ineficientes e transformar o funcionamento da súa empresa, cómpre saber que procesos lle impiden o avance, comprender as opcións de automatización, xestionar a adopción, ofrecer formación e medir o éxito.

Siga estes cinco pasos sinxelos para automatizar os seus fluxos de traballo:

  1. Elixa os procesos. Identifique os procedementos ineficientes, excesivamente complicados ou demasiado custosos, clasifíqueos e escolla os principais candidatos para a automatización.
  2. Investigue. Como automatizaron outras organizacións procesos similares? Teña en conta as opcións das que dispón para compilar e aplicar fluxos de traballo automatizados: porase en contacto con profesionais informáticos ou poderán os programadores cidadáns da súa empresa usar unha ferramenta de automatización de áreas de traballo con pouco código para compilar os seus propios potentes fluxos de traballo automatizados?
  3. Xestione o cambio e impulse a adopción. Tras lanzar os novos fluxos de traballo, é importante asegurarse de que se adoptan en toda a empresa, xa que cantas máis persoas os usen, máis efectivos serán.
  4. Forme os empregados e comuníquese con eles. Asegúrese de que todos saiban que hai novas ferramentas que lles facilitan a vida laboral. Ofreza a documentación e a formación que precisen para facilitar a adopción.
  5. Avalíe e perfeccione. Comece inmediatamente a medir o éxito dos novos procesos. Ao rastrexar os indicadores clave de rendemento predeterminados, a eficacia dos fluxos de traballo automatizados quedará clara e poderá facer os axustes adecuados.

Potencie a excelencia co software de automatización de fluxos de traballo

Agora que xa sabe que é a automatización de fluxos de traballo, pense en como a pode lograr e no valor que lle axudará a xerar. O xeito máis sinxelo de aplicar a automatización de fluxos de traballo na súa empresa é mediante un software de automatización de fluxos de traballo ou un servizo de automatización de fluxos de traballo baseado na nube.

O poder en mans das persoas adecuadas

Estas tecnoloxías ofrécenlles a posibilidade de desenvolver fluxos de traballo innovadores ás persoas que mellor coñecen a súa empresa: os seus empregados, que experimentan de primeira man os procesos que se poden acelerar e mellorar coa automatización. Non ten por que ser difícil. Na maioría das empresas, case todos os empregados poden ser programadores cidadáns empregando tecnoloxía de automatización con pouco código ou sen código para crear fluxos de traballo potentes.

É importante buscar un solución de automatización de fluxos de traballo que sexa intuitivo, fácil de usar e flexible. O ideal é adquirir unha tecnoloxía con conectores compilados previamente que lle permitan incorporar unha variedade de aplicacións nos seus fluxos de traballo.

Outra forma de optimizar os procesos de negocio é mediante unha tecnoloxía de desenvolvemento de aplicacións con pouco código, para axudarlles aos enxeñeiros, usuarios comúns ou líderes compile as aplicacións para móbil que precisan da empresa a estar conectados, traballar de xeito produtivo e aproveitar as oportunidades sen ter que depender de programadores profesionais.

Fluxos de traballo na nube

Teña presente que as ferramentas de automatización baseadas na nube ofrecen vantaxes fronte aos seus equivalentes locais, incluída a mellora da escalabilidade e un alto grao de seguranza. Ademais, o software de automatización de fluxos de traballo debería funcionar xunto coas ferramentas de análise empresarial existentes na empresa, facilitando así a monitoraxe do desempeño dos fluxos de traballo automatizados.

Finalmente, o software de automatización de fluxos de traballo con capacidades móbiles permitiralles aos empregados automatizar de xeito seguro os fluxos de traballo desde calquera lugar e en calquera momento.

Como funciona

Coa automatización de fluxos de traballo, os usuarios configuran un desencadeador para unha serie de accións. Por exemplo, cando se contrata un novo empregado, pódese crear un fluxo de traballo automatizado para enviarlle de inmediato un correo electrónico de benvida e guialo durante o proceso de encher os documentos de contratación correctos.

Os usuarios definen a serie de tarefas que son necesarias para completar procesos de negocio comúns. Despois da definición, o fluxo de traballo automatizado realizará as accións atribuídas sempre que se produza o desencadeador especificado.

Descubra mellores formas de traballar

Capacite a todo o mundo para crear solucións automatizadas a fin de que poidan aproveitar ao máximo o seu día de traballo con Microsoft Power Automate. Empregue fluxos, que Power Automate denomina automatización de fluxos de traballo, para comezar a axudar a todos os empregados a liberarse das tarefas repetitivas que máis tempo consomen e crear un lugar de traballo máis estratéxico e dinámico.