Persoa con auriculares

Que é a RPA?

Simplificación dos procesos de negocio coa automatización robótica de procesos

Nas fábricas e organizacións manufactureiras, os robots non son novidade ningunha. Levan décadas mellorando a produtividade e liberando os traballadores das tarefas pesadas para que se concentren noutras de nivel superior. E agora, grazas á RPA, ese mesmo aumento da produtividade está chegando ás empresas cuxos empregados realizan procesos de negocio, asistencia técnica informática e fluxos de traballo de gran volume.

Ao usar Ferramentas de RPA como parte dunha estratexia de automatización de procesos de negocio maior, os "robots" de software pódense configurar facilmente para desencadear respostas, manipular datos e comunicarse con outros sistemas dixitais. Os exemplos van desde cousas tan sinxelas como xerar unha mensaxe de resposta automática a un correo electrónico que desprega miles de bots, cada un deles preprogramado para automatizar tarefas de ERP.


Dous tipos de RPA: con e sen supervisión

Ao explorar a RPA como solución de automatización de fluxos de traballo, antes de decidir cal é a opción axeitada para a organización, é útil ter en conta as dúas categorías diferentes (automatización con e sen supervisión).

Automatización con supervisión

A automatización con supervisión permítelle centrarse nos traballos máis valiosos da organización. Para iso, automatiza as actividades de "front office" manuais e repetitivas e imita as accións que realiza no seu escritorio ou explorador (como os clics do rato), as cales grava e reproduce en tempo real.

Automatización sen supervisión

Pola contra, como o seu propio nome indica, a automatización sen supervisión non precisa que ninguén estea no computador. No seu lugar, os bots sen supervisión realizan o traballo sós gravando e reproducindo as accións. Como poden usar os desencadeadores e programar eventos automatizados, son ideais para acelerar a automatización de tarefas de gran volume en toda a organización.


Vantaxes de usar a RPA

Como pode corroborar calquera persoa que algunha vez tivese que cortar e pegar o contido dunha folla de cálculo inmensa a outra, as tarefas repetitivas e tediosas non son, de feito, o uso óptimo das habilidades cognitivas dun ser humano. Non só resulta aburrido para a persoa que realiza o traballo, senón que é moito máis probable que o resultado final conteña erros. Ademais, a tarefa seguramente leve moito máis tempo que se a fixese un bot.

Aquí radican dúas das principais vantaxes de usar a RPA: maior produtividade e precisión. Libérase os traballadores para que realicen tarefas máis valiosas, o cal eleva a natureza do traballo que fan. E unha vez que os robots se programan, sempre seguen as regras. Nunca se cansan nin se aburren e non cometen erros; os seus resultados son coherentes e fiables.

Os bots tamén permiten ás organizacións aumentar ou reducir a escala fácil e rapidamente, para que poidan acomodar sen complicacións os fluxos de traballo ou os incrementos estacionais (nas unidades de negocio, localizacións e desde o escritorio ou a nube).

Por que usar a RPA?

 • Liberación dos traballadores para que realicen tarefas máis valiosas
 • Aumento da produtividade
 • Maior precisión
 • Maior rapidez e facilidade para aumentar ou reducir a escala segundo sexa necesario

Rendibilidade do investimento máis rápida e mellora do cumprimento

Posto que non precisan que o equipo de programación escriba código personalizado, os bots son unha solución moi barata. Ademais, aplícanse de xeito fácil e rápido. Como resultado, normalmente a rendibilidade do investimento por aplicar unha solución de RPA conséguese en cuestión de semanas.

Ademais, cumprir (e documentar) os requisitos de cumprimento é moito máis sinxelo xa que os robots de RPA executan as tarefas de forma coherente e fiable. Isto reduce os riscos, elimina o factor de erro humano e acelera a creación de informes, dado que todo se pode monitorar e cuantificar con facilidade.


Determinación de se a empresa pode beneficiarse da RPA

A aplicación dunha solución de RPA pode ser beneficiosa para organizacións de diversos sectores. Á hora de avaliar se será adecuada para a empresa, primeiro pense se ten tarefas de "back office" que se poidan beneficiar da automatización de procesos. Estes procesos non subxectivos baseados en regras atópanse normalmente en áreas como finanzas, adquisicións, xestión da cadea de subministración, asistencia sanitaria, contabilidade, servizo de atención ao cliente e recursos humanos.

As empresas que ofrecen xestión e asistencia de TI son tamén as principais candidatas para a RPA porque mellora as operacións de atención ao cliente e a monitoraxe dos dispositivos de rede. Ao automatizar os procesos, as infraestruturas de TI poden investigar e resolver os problemas máis rápido.

Ademais, os sectores que dependen do recoñecemento de voz ou dos asistentes en liña automatizados a miúdo consideran que a RPA é vantaxosa, xa que as innovacións recentes permiten que os bots ofrezan respostas nunha linguaxe normal e non en código. Esta é unha vantaxe enorme para os centros de chamadas grandes e outras organizacións que teñan moita interacción cos clientes porque axuda a aforrar recursos.

Quen pode tirar proveito da RPA?

 • Organizacións con tarefas de "back office" que se beneficiarían da automatización de procesos
 • Empresas que ofrecen asistencia e xestión de TI
 • Calquera empresa que dependa do recoñecemento de voz ou de asistentes en liña automatizados

Funcionalidades que debe buscar ao elixir o software de RPA

Existen moitas opcións á hora de buscar a solución de RPA adecuada para a empresa. Como tantas outras decisións empresariais, é fundamental dar coa que mellor encaixe, así que busque unha que:

 • Facilidade de uso: Calquera persoa da organización debería poder compilar e usar os bots. Tamén deberían ser capaces de recompilar datos que permitan aos líderes tomar decisións empresariais.
 • Escalabilidade: Opte por unha plataforma de RPA que se poida xestionar de xeito centralizado e escalar a tantas localizacións diferentes como sexa necesario.
 • Fiabilidade: Como vai automatizar centos ou miles de tarefas, non fai falla dicir que a fiabilidade, e a monitoraxe integrada coas análises, son fundamentais.
 • Rapidez: A mellor solución permitiralle deseñar e probar novos procesos robóticos en cuestión de horas e optimizar rapidamente os bots.
 • Intelixencia: As mellores ferramentas admiten actividades sinxelas baseadas en tarefas, len e escriben en calquera orixe de datos e usan a aprendizaxe avanzada para mellorar as automatizacións futuras.

Considere unha solución de pila completa que inclúa hiperautomatización

Como toda a tecnoloxía, as capacidades de RPA seguen evolucionando a un ritmo rápido. Contar cunha solución principal completa e sólida debería ser a maior prioridade de calquera organización. Pero tamén é esencial engadir funcionalidades adicionais. Aí é onde a hiperautomatización entra en xogo.

Ao asegurarse de escoller unha solución de pila completa que inclúa a hiperautomatización, a empresa beneficiarase dunha tecnoloxía que reúne varios compoñentes da automatización de procesos para integrar ferramentas e tecnoloxías que amplían aínda máis a súa capacidade de automatizar tarefas a través de API, IA, minaría de procesos, análises e outras ferramentas.

Comezar a usar a RPA

Descubra unha ferramenta que simplifica as tarefas repetitivas e os procesos sen papel para que poida centrar toda a súa atención onde sexa máis necesaria. Con Microsoft Power Automate, aforra tempo e esforzo cunha única solución de RPA.