Unha muller traballa en novas técnicas de minaría de procesos

Que é Process Mining?

A minaría de procesos é unha técnica deseñada para descubrir, monitorar e mellorar os procesos mediante a extracción do coñecemento dispoñible dos sistemas de información.

É un proceso que extrae información dos rexistros de eventos e dos rastros de auditoría de todos os sistemas de información da organización, como os sistemas de planificación de recursos empresariais (ERP) ou de xestión de relacións cos clientes (CRM), para revelar unha imaxe clara do que ocorre no seu negocio.

Noutras palabras, a minaría de procesos é case como facer unha radiografía dos seus procesos de negocio para entregarlle a panorámica máis clara de como está a ser o desempeño dos procesos empresariais e cales necesitan melloras, por exemplo, se hai atoamentos problemáticos ou outras áreas da empresa que provoquen atrasos importantes.

A minaría de procesos tamén ofrece aos xestores un enfoque totalmente obxectivo e baseado en datos que lles axuda a resolver problemas e fundamentar a toma de decisións en función de datos en tempo real.

Minaría de procesos, minaría de datos e xestión de procesos empresariais: cal é a diferenza?

Dado que a minaría de procesos adoita confundirse coa minaría de datos e a xestión de procesos de negocio (BPM), é útil coñecer a diferenza entre as tres e o que fai en realidade cada unha delas.

Para que quede ben claro, comecemos pola minaría de datos.

A minaría de datos é o termo xenérico que se lle dá á práctica de analizar grandes volumes de datos para atopar padróns, descubrir tendencias e obter información para usala no futuro. Por outra banda, a minaría de procesos é tan só un tipo de minaría de datos que se usa especificamente para detectar padróns dentro dos procesos dunha organización.

Na minaría de procesos, o obxectivo é atopar información sobre os procesos de negocio para descubrir, comparar ou mellorar un determinado proceso empresarial, mentres que a minaría de datos implica un conxunto de datos moito máis amplo para, entre outras cousas, predicir o comportamento dos clientes, examinar o abandono dos clientes, detectar fraudes e buscar outra información persoal vantaxosa sobre os seus clientes.

Noutras palabras, a minaría de procesos é un proceso interno que mellora a empresa desde dentro, mentres que a minaría de datos é o termo xenérico máis amplo que se usa para analizar todos os conxuntos de datos, aínda que pode incluír tamén a mellora de oportunidades externas fóra da empresa, como a mellora das vendas ou dos clientes potenciais.

A xestión de procesos de negocio (BPM), por outra banda, refírese aos esforzos humanos da organización por analizar, acelerar e optimizar os procesos.

Na xestión de procesos de negocio, estes procesos adoitan rexistrarse manualmente nun sistema de seguimento mediante software a través de entrevistas, obradoiros e cuestionarios. Os datos da xestión de procesos de negocio son a miúdo moito máis cualitativos, xa que proceden de seres humanos reais; porén, a minaría de procesos proporciona un enfoque moito máis cuantitativo deses mesmos datos.

Noutras palabras, a xestión de procesos de negocio é a visión humana das operacións dos procesos de negocio, mentres que a minaría de procesos revela cal é o proceso real segundo os datos obxectivos.

Outra forma de entender a diferenza entre ambos é esta: a xestión de procesos de negocio é o que as empresas cren que deben ser, mentres que a minaría de procesos axúdalles a descubrir quen e que son en realidade desde un punto de vista obxectivo.

Para obter máis información acerca da xestión de procesos de negocio, lea "Que é a xestión de procesos de negocio?"

Tipos de modelos de minaría de procesos de negocio

A minaría de procesos divídese en tres tipos principais: (1) descubrimento, (2) conformidade e (3) mellora.

 1. Descubrimento: O tipo máis habitual de minaría de procesos é o proceso de descubrimento, que consiste en usar os datos do rexistro de eventos para crear un modelo de proceso sen ningunha influencia externa do modelo de proceso existente. Cun proceso de descubrimento, a información do modelo de proceso existente non pode informar nin influír no desenvolvemento dun novo modelo de proceso.
 2. Conformidade: O proceso de comprobación de conformidade verifica se na práctica real se utiliza o modelo de proceso previsto. Este tipo de proceso avalía a descrición do proceso dun modelo existente segundo os datos do rexistro de eventos e tenta identificar calquera desviación do modelo de proceso previsto.
 3. Mellora: O proceso de mellora (tamén coñecido como minaría organizativa, minería de desempeño ou proceso de ampliación) supón mellorar un modelo de proceso existente baseándose nos datos dun proceso de comprobación de conformidade. Por exemplo, o proceso de mellora pode utilizar os datos do proceso de comprobación de conformidade para mellorar un atoamento ou unha variante pouco produtiva descuberta.

Por que é importante a minaría de procesos?

A minaría de procesos ofrece moitas vantaxes que poden resultar útiles en diversos sectores, desde as súas raíces nas aulas académicas até as grandes profundidades do mundo empresarial.

Só na última década, a minaría de procesos converteuse nunha das novas tecnoloxías máis valiosas e importantes que as empresas están a utilizar non só para mellorar os seus procesos de negocio, senón tamén para prosperar na próxima década.

Isto débese a que a minaría de procesos abarca moito máis que a mellora das vendas; tamén axuda ás empresas a reducir os gatos operativos que afectan á rendibilidade xeral do investimento (ROI) ao cuantificar as ineficiencias dos seus modelos operativos, permitindo aos xestores tomar decisións obxectivas baseadas nos datos respecto ás correctas asignacións de recursos para mellorar os fluxos de traballo.

Para obter máis información sobre como a minaría de procesos pode beneficiar a súa organización, consulte esta presentación guiada sobre o asesor de procesos de Microsoft nesta demostración autoguiada.

Vantaxes da minaría de procesos

A minaría de procesos contén varias vantaxes para cada sector. Algunhas destas vantaxes son:

 • Información obxectiva: A minaría de procesos fornece información extraída de feitos e baseada en datos reais que axuda aos xestores a auditar, analizar e mellorar os procesos de negocio existentes.
 • Máis barato, máis rápido e máis preciso: A diferenza dos procesos manuais que se adoitan ver na xestión de procesos de negocio, a minaría de procesos proporciona información máis precisa e moito máis rápida e barata que os obradoiros de asignación de procesos e outros procesos de entrada manuais.
 • Funciona cos sistemas existentes: A minaría de procesos pode combinarse cos sistemas de software existentes para ampliar os investimentos tecnolóxicos actuais sen necesidade de investir en novas tecnoloxías de software.

Para obter máis información sobre como a minaría de procesos e a automatización robótica de procesos (RPA) poden aumentar a produtividade, a precisión, a velocidade e o cumprimento do traballo, lea: "Información que debe coñecer acerca das vantaxes da RPA."

Como funciona a minaría de procesos co desenvolvemento con pouco código

A maioría das empresas seguen esforzándose por traballar máis rápido, polo que comezan a cambiar a modelos de desenvolvemento con pouco código que dependen menos de proxectos con moito código e un equipo de programadores.

A minaría de procesos é un proceso que pode axudar a determinar cales son os procesos de negocio que poden funcionar mellor nun modelo de desenvolvemento con pouco código.

Pero primeiro debemos saber que é o desenvolvemento con pouco código. O desenvolvemento con pouco código é un enfoque alternativo do desenvolvemento de software que tan só require contar cunha experiencia ou cun coñecemento mínimos en programación.

Noutras palabras, tanto os programadores como as persoas que non sexan programadores poden xerar novas aplicacións e produtos con rapidez e facilidade mediante módulos predefinidos, modelos, funcións de arrastrar e soltar e procesos automatizados.

Isto permite que os departamentos con programadores e persoas que non son programadores creen sitios web, aplicacións e outros produtos dixitais en prazos tremendamente curtos.

Mediante a minaría de procesos, as organizacións poden determinar primeiro que procesos son aptos para os desenvolver máis rápido cun modelo de desenvolvemento con pouco código antes de modernizar toda a empresa cun modelo de desenvolvemento con pouco código, ou ben determinar a que procesos debe dárselles prioridade nun proceso con moito código e programadores.

Noutras palabras, a minaría de procesos axuda a que as cousas funcionen sen problemas mentres se fai unha transición a un modelo de desenvolvemento con pouco código sen crear un atraso innecesario do traballo.

Os datos obxectivos da minaría de procesos tamén proporcionarán aos xestores un mapa preciso de como redeseñar cada proceso de fluxo de traballo de arriba abaixo para lograr unha transición fluída e sen problemas a un modelo de desenvolvemento con pouco código.

Para obter máis información sobre o desenvolvemento con pouco código, lea: "Que é unha plataforma de desenvolvemento con pouco código?"

Como mellora o software de minaría de procesos os fluxos de traballo: exemplos e casos prácticos

As ferramentas e técnicas de minaría de procesos pódense utilizar para mellorar os fluxos de traballo doa procesos dunha gran variedade de sectores.

Dado que a minaría de procesos destaca e cuantifica as ineficiencias operativas, moitos sectores comezaron a aplicar ferramentas de minaría de procesos para descubrir como mellorar todos os procesos da organización.

Velaquí algúns casos prácticos en distintos sectores:

 • Fabricación: A minaría de procesos pode axudar aos xestores do sector manufactureiro a obter información sobre os prazos de produción dun produto concreto e reasignar recursos —como o espazo de almacenamento, as máquinas ou o persoal— segundo sexa necesario para mellorar a produción e cumprir coa demanda.
 • Por exemplo: Coca-Cola Bottling Company United tivo problemas cos pedidos dos dispensadores para a súa popular bebida Freestyle. Usar a automatización robótica de procesos (RPA) con Microsoft Power Automate axudoulles a cumprir os pedidos mellor e máis rápido sen recorrer á contratación de máis empregados a tempo completo.
 • Educación: A minaría de procesos pode monitorar e avaliar o desempeño e o comportamento dos estudantes, como o tempo que pasa cada alumno mirando os materiais da clase. Tamén pode axudar a profesores e administradores a identificar cales son os procesos que mellor funcionan con cada plan de estudo.
 • Atención sanitaria: A minaría de procesos contribúe a reducir o tempo de procesamento do tratamento de cada paciente e axuda incluso a proporcionar recomendacións para conseguir unha recuperación máis rápida.
 • Obras públicas: A minaría de procesos pode axilizar o proceso de facturación cando hai varias partes implicadas en proxectos de obras públicas que abarcan empresas de sectores como a construción, a limpeza, o asesoramento medioambiental, as TI e as comunicacións.
 • Por exemplo: Vodafone —unha empresa de telecomunicacións líder en Europa e África— axilizou os seus procesos de negocio ao facilitar a todos os seus empregados acceso a Microsoft Power Platform, proporcionándolles así máis de 1000 solucións para a automatización das súas tarefas diarias.
 • Finanzas: A minaría de procesos contribúe a mellorar os procesos interorganizativos das institucións financeiras, como auditar contas, aumentar os ingresos e ampliar as bases de clientes.
 • For example: Illimity, Italy’s first cloud-native bank, used process mining and other robotic process automations (RPA) to improve its loan application and approvals processes for its applicants.
 • Comercio electrónico: A minaría de procesos pode axudar a examinar os comportamentos en liña dos compradores e recomendar estratexias novas para maximizar a rendibilidade do investimento e as vendas de retallistas de comercio electrónico ou calquera tipo de experiencia de compra en liña.
 • Desenvolvemento de software: A minaría de procesos pode axudar aos programadores de software e administradores de TI a reorganizar os seus procesos de desenvolvemento nun mapa visual claramente documento a fin de monitorar os procesos para garantir que o desenvolvemento vai segundo o previsto.

Transformacións dixitais con Process Mining

Dado que as organizacións de todo o mundo teñen que seguir o ritmo das transformacións dixitais que se producen todos os anos, moitas organizacións necesitan urxentemente auditar os seus procesos de negocio de arriba a abaixo.

Coa minaría de procesos, a organización pode mellorar todas as facetas dos seus procesos de negocio e descubrir como funcionan en realidade fronte a como cren que están a funcionar cun mapa visual e claro proporcionado polas ferramentas de minaría de procesos.

A minaría de procesos é un procedemento continuo capaz de fornecer á organización mapas automatizados, exploracións e análises de datos para mellorar todos os procesos da empresa de modo que esta siga funcionando e producindo cos resultados previstos.

Cando todos os procesos da organización funcionan cunha eficiencia óptima en todo momento, queda espazo para modificar e adaptar a organización ás novas tecnoloxías con rapidez e eficiencia, sen obstaculizar a produción nin restarlle rendibilidade ao investimento. Tamén lle deixa espazo á organización para innovar e fortalecer as relacións cos clientes.

Para obter máis información sobre as ferramentas de minaría de procesos e automatización robótica de procesos (RPA), consulte por que as empresas están a adoptar ferramentas de RPA e descubra pola súa conta como Microsoft Power Automate pode axudarlle a mellorar os procesos da súa empresa.

Preguntas frecuentes

Que é a minaría de procesos?

A minaría de procesos é unha técnica deseñada para descubrir, monitorar e mellorar procesos mediante a extracción do coñecemento dispoñible dos sistemas de información. É un proceso que extrae información dos rexistros de eventos e dos rastros de auditoría de todos os sistemas de información da organización para revelar unha imaxe clara do que ocorre na empresa. Crea un mapa visual claro que revela e cuantifica as ineficiencias operativas, como os atoamentos, as variantes pouco produtivas, as desviacións do deseño previsto e as revisións.

Que tipos de minaría de procesos hai?

A minaría de procesos presenta tres modalidades principais: (1) descubrimento, (2) conformidade e (3) mellora. O proceso de descubrimento explora novas formas de realizar un proceso sen a influencia externa dun modelo de proceso existente. O proceso de verificación de conformidade executa probas para ver se un proceso funciona como se pretende. E o proceso de mellora perfecciona un proceso existente marcado como problemático polo proceso de comprobación de conformidade.

Por que usar a minaría de procesos?

A minaría de procesos axuda ás organizacións a descubrir as ineficiencias operativas que afectan á produción xeral, como os atoamentos, as variantes pouco produtivas, as desviacións do deseño previsto e as revisións. A miúdo, estes descubrimentos axudan ás empresas a reorganizar os seus procesos de traballo para optimizar a asignación de recursos e mellorar os fluxos de traballo en función de datos obxectivos.

Que papel pode desempeñar a minaría de procesos na transformación dixital dunha organización?

A minaría de procesos axuda ás organizacións a determinar que procesos favorecen ou prexudican os seus fluxos de traballo xerais. Cun mapa visual claro baseado nos datos recompilados das entradas dos rexistros de eventos e os rastros de auditoría de todos os sistemas de información da organización, os xestores poden usar os datos para reasignar os recursos onde sexa necesario para mellorar os fluxos de traballo e produción.

Como se complementan a minaría de procesos e a automatización con pouco código?

A minaría de procesos pode axudar ás organizacións a darlles prioridade a aquelas tarefas que poidan transferirse a un modelo de desenvolvemento con pouco código sen atrasar o traballo. Tamén pode axudar ás empresas a discernir e organizar os procesos que se poden realizar nunha configuración de desenvolvemento con pouco código e os que deben levarse a cabo cun programador.