Unha persoa usando auriculares

Process Advisor

Comprender e mellorar os procesos

Simplifique a forma de traballar descubrindo atoamentos nos fluxos de traballo e oportunidades de automatización co asesor de procesos, a funcionalidade de minería de procesos e tarefas en Power Automate.

Mellorar o sistema de traballo

Despexe as dúbidas sobre que automatizar cunha experiencia guiada coa que comprenderá mellor a forma na que optimizar os procesos de negocio.

 • Visualice os procesos de extremo a extremo.
 • Descubra as oportunidades de mellora.
 • Xere unha maior eficiencia no traballo.
 • Rastrexe as métricas importantes.
 • Analice o uso da aplicación.
 • Colabore con análises compartidas.
 • Use unha interface intuitiva.
 • Use datos empresariais ou unha gravadora sinxela.
 • Comparta procesos e colabore.

Process Advisor dunha ollada

Afonde no funcionamento da organización e atope novas formas de automatizar coa minería de tarefas e procesos.

Minería de procesos (versión preliminar)

Descubra as ineficiencias en toda a organización.

 • Conecte, transforme e cargue datos dunha ampla variedade de orixes.

 • Visualice un mapa do proceso e obteña información a partir dos datos.

 • Comprenda os procesos de negocio complexos e comparta a información en toda a organización.

Minería de tarefas

Capture e analice a actividade do escritorio.

 • Resolva os procesos e tire conclusións co agrupamento xerado automaticamente.

 • Visualice un mapa do proceso para analizar as accións e tirar conclusións.

 • Use esta información e as recomendacións guiadas para comezar a automatizar.

Comezar a usar Process Advisor en Power Automate