Prezos de Power Automate

Plans de subscricións

A mellor solución para as empresas que queren licenzas predicibles con plans por usuario ou por fluxo

Licenza por usuario

Plan por usuario

€14

por usuario ao mes

Permita aos usuarios automatizar aplicacións, datos e servizos na nube coa automatización de procesos dixitais (DPA). Este plan permite aos usuarios crear e executar un número ilimitado de fluxos.

Inclúe o seguinte:

 • Fluxos de nube (DPA)

Licenza por usuario

Plan por usuario con RPA con supervisión

€37,40

por usuario ao mes

Permite as mesmas funcionalidades que o plan básico e engade a posibilidade de automatizar aplicacións herdadas nun escritorio mediante a automatización robótica de procesos (RPA) no modo con supervisión.

Inclúe o seguinte:

 • Fluxos de nube (DPA)
 • Fluxos de escritorio (RPA) no modo con supervisión
 • 5000 créditos de servizo de AI Builder ao mes

Licenza por fluxo

Plan por fluxo

€93,60

por fluxo ao mes; mínimo 5 fluxos1, 2

Permite que un número ilimitado de persoas dunha organización executen a automatización de procesos dixitais (DPA) desde o mesmo fluxo.

Inclúe o seguinte:

 • Fluxos de nube (DPA)

Plans Pagar ao usar

A mellor solución as para empresas que queren a flexibilidade de pagar só cando unha persoa executa un fluxo conectado con conectores premium3

Licenza por execución de fluxo

 

€0,60

por execución de fluxo4

Pague por cada execución de fluxo de nube

Inclúe o seguinte:

 • Fluxos de nube (DPA)

Licenza por execución de fluxo

 

€0,60

por execución de fluxo4

Pague por cada execución de fluxo de escritorio (modo con supervisión)

Inclúe o seguinte:

 • Fluxos de escritorio (RPA) no modo con supervisión

Licenza por execución de fluxo

 

€2,80

por execución de fluxo4

Pague por cada execución de fluxo de escritorio (modo sen supervisión)

Inclúe o seguinte:

 • Fluxos de escritorio (RPA) no modo sen supervisión

Os prezos móstranse só con fins publicitarios; é posible que non reflictan o prezo listado real debido a factores como a moeda, o país e a variante da rexión ou organización. O prezo real reflectirase ao finalizar a compra.

1 Esíxese unha compra mínima de cinco fluxos.

2 Require acceso ao Centro de administración de Microsoft 365 con funcións de administrador global ou administrador de facturación.

3 As execucións dos fluxos factúranse mensualmente e cárganse nunha subscrición de Azure. Obteña máis información sobre como se miden as execucións de fluxos.

4 Require unha subscrición de Azure.

Comezar a usar Power Automate

Explorar os plans de subscricións

Explorar os plans de subscricións
Plan por usuario
$15 por usuario ao mes
Plan por usuario con RPA con supervisión
$40.00 por usuario ao mes
Plan por fluxo
A partir de $100.00 ao mes
Minería de tarefas e procesos
Ver e analizar procesos co asesor de procesos5

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Automatización de escritorio e na nube6
Executar fluxos de nube5

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos do proceso de negocio5

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos de escritorio no modo con supervisión7

--

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Executar fluxos de escritorio no modo sen supervisión7

--

(por bot)8 (por bot)8
Introducir a IA nos fluxos con AI Builder9
5000 créditos de servizo ao mes
Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos Usar conectores compilados previamente
Usar conectores personalizados e locais
Almacenar e xestionar datos Crear e acceder a entidades personalizadas
Usar Microsoft Dataverse (anteriormente Common Data Service) 250 MB de capacidade para bases de datos10 250 MB de capacidade para bases de datos10 250 MB de capacidade para bases de datos10, 11
2 GB de capacidade para ficheiros10 2 GB de capacidade para ficheiros10 2 GB de capacidade para ficheiros10, 11
Explorar os plans de subscricións
Plan por usuario
$15 por usuario ao mes
Plan por usuario con RPA con supervisión
$40.00 por usuario ao mes
Plan por fluxo
A partir de $100.00 ao mes
Minería de tarefas e procesos
Ver e analizar procesos co asesor de procesos5

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Automatización de escritorio e na nube6
Executar fluxos de nube5

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos do proceso de negocio5

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos de escritorio no modo con supervisión7

--

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Executar fluxos de escritorio no modo sen supervisión7

--

(por bot)8 (por bot)8
Introducir a IA nos fluxos con AI Builder9
5000 créditos de servizo ao mes
Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos Usar conectores compilados previamente
Usar conectores personalizados e locais
Almacenar e xestionar datos
Crear e acceder a entidades personalizadas
Usar Microsoft Dataverse (anteriormente Common Data Service)
250 MB de capacidade para bases de datos10 250 MB de capacidade para bases de datos10 250 MB de capacidade para bases de datos10, 11
2 GB de capacidade para ficheiros10 2 GB de capacidade para ficheiros10 2 GB de capacidade para ficheiros10, 11
Explorar os plans de subscricións
Plan por usuario
$15 por usuario ao mes
Plan por usuario con RPA con supervisión
$40.00 por usuario ao mes
Plan por fluxo
A partir de $100.00 ao mes
Minería de tarefas e procesos
Ver e analizar procesos co asesor de procesos5

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Automatización de escritorio e na nube6
Executar fluxos de nube5

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos do proceso de negocio5

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos de escritorio no modo con supervisión7

--

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Executar fluxos de escritorio no modo sen supervisión7

--

(por bot)8 (por bot)8
Introducir a IA nos fluxos con AI Builder9
5000 créditos de servizo ao mes
Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos
Usar conectores compilados previamente
Usar conectores personalizados e locais
Almacenar e xestionar datos
Crear e acceder a entidades personalizadas
Usar Microsoft Dataverse (anteriormente Common Data Service)
250 MB de capacidade para bases de datos10 250 MB de capacidade para bases de datos10 250 MB de capacidade para bases de datos10, 11
2 GB de capacidade para ficheiros10 2 GB de capacidade para ficheiros10 2 GB de capacidade para ficheiros10, 11

Explorar os plans Pagar ao usar

Explorar os plans Pagar ao usar
Por fluxo de escritorio ou fluxo de nube
execución (modo con supervisión)
Por fluxo de escritorio
execución (modo sen supervisión)
Automatización de escritorio e na nube6
Executar fluxos de nube5

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo con supervisión)

--

Executar fluxos do proceso de negocio5

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo con supervisión)

--

Executar fluxos de escritorio no modo con supervisión7

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo con supervisión)

--

Executar fluxos de escritorio no modo sen supervisión7

--

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo sen supervisión)

Introducir a IA nos fluxos con AI Builder9

--

--

Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos Usar conectores compilados previamente
Almacenar e xestionar datos Crear e acceder a entidades personalizadas
Usar Microsoft Dataverse (anteriormente Common Data Service) 1 GB de capacidade para bases de datos10(por ambiente co plan Pagar ao usar activado)
Explorar os plans Pagar ao usar
Por fluxo de escritorio ou fluxo de nube
execución (modo con supervisión)
Por fluxo de escritorio
execución (modo sen supervisión)
Automatización de escritorio e na nube6
Executar fluxos de nube5

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo con supervisión)

--

Executar fluxos do proceso de negocio5

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo con supervisión)

--

Executar fluxos de escritorio no modo con supervisión7

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo con supervisión)

--

Executar fluxos de escritorio no modo sen supervisión7

--

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo sen supervisión)

Introducir a IA nos fluxos con AI Builder9

--

--

Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos
Usar conectores compilados previamente
Almacenar e xestionar datos
Crear e acceder a entidades personalizadas
Usar Microsoft Dataverse (anteriormente Common Data Service)
1 GB de capacidade para bases de datos10(por ambiente co plan Pagar ao usar activado)
Explorar os plans Pagar ao usar
Por fluxo de escritorio ou fluxo de nube
execución (modo con supervisión)
Por fluxo de escritorio
execución (modo sen supervisión)
Automatización de escritorio e na nube6
Executar fluxos de nube5

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo con supervisión)

--

Executar fluxos do proceso de negocio5

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo con supervisión)

--

Executar fluxos de escritorio no modo con supervisión7

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo con supervisión)

--

Executar fluxos de escritorio no modo sen supervisión7

--

Incluído en Por execución de fluxo de escritorio ou fluxo de nube (modo sen supervisión)

Introducir a IA nos fluxos con AI Builder9

--

--

Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos
Usar conectores compilados previamente
Almacenar e xestionar datos
Crear e acceder a entidades personalizadas
Usar Microsoft Dataverse (anteriormente Common Data Service)
1 GB de capacidade para bases de datos10(por ambiente co plan Pagar ao usar activado)

5 Dentro dos límites do servizo. Obteña máis información acerca das solicitudes de Power Platform e outros límites.

6 Consulte a documentación para ver as definicións de cada tipo de fluxo.

7 Inclúense a creación de fluxos de escritorio e a orquestración e xestión de bots.

8 As instancias simultáneas dun proceso singular requiren un bot adicional sen supervisión para cada unha. Pódense aplicar varios complementos de RPA sen supervisión nunha licenza básica que cumpra os requisitos. Descargue a guía de licenzas para obter máis información.

9 A capacidade de créditos de servizo de AI Builder agrúpase no nivel de arrendatario. Compre capacidade adicional por un millón de créditos de servizo por 500 USD ao mes. Lea a Preguntas máis frecuentes ou descargue a guía de licenzas para obter máis información.

10 Os dereitos de capacidade de ficheiros e bases de datos de Dataverse agrúpanse no nivel de arrendatario.

11 Os dereitos de capacidade de bases de datos e ficheiros de Dataverse están dispoñibles para todos os plans por fluxo e reflicten unha compra mínima de cinco fluxos. Descargue a guía de licenzas para obter máis información.

Explorar complementos de Power Automate

AI Builder

€421,70

por unidade ao mes12,13

Introduza IA nos seus fluxos con modelos personalizados ou compilados previamente.

 • Inclúese o seguinte:
  • AI Builder
 • Dispoñible como complemento para:
  • Plans de subscricións de pago existentes de Power Automate, Power Apps ou Dynamics 365

RPA sen supervisión

€140,40

por bot ao mes12

Engada a posibilidade de automatizar aplicacións herdadas no escritorio ou en máquinas virtuais mediante a automatización robótica de procesos (RPA) no modo sen supervisión.

 • Inclúe o seguinte:
  • Fluxos de escritorio (RPA) no modo sen supervisión
  • 5000 créditos de servizo de AI Builder ao mes
 • Dispoñible como complemento para:
  • O plan por usuario con RPA con supervisión ou o plan por fluxo

12 Require acceso ao Centro de administración de Microsoft 365 con funcións de administrador global ou administrador de facturación.

13 Cada unidade de complemento de AI Builder é un paquete dun millón de créditos de servizo agrupados no nivel de arrendatario. Explore a Calculadora de AI Builder para estimar os custos.

Ten preguntas sobre a compra ou os requisitos do plan?

Recursos e aprendizaxe

Probe Power Automate gratis para desenvolver as súas habilidades

Ler a guía de licenzas

Ver preguntas máis frecuentes sobre as licenzas