Automatizar todo o traballo en Windows 11

PowerAutomate en Windows 11

Aumente a produtividade coa automatización de escritorio

Mellore a súa produtividade ao automatizar as tarefas diarias en todas as aplicacións de escritorio con Power Automate, incluído en Windows 11 para usuarios cunha conta de Microsoft.

Comezar agora

Aumente a produtividade no escritorio. E o seu día.

Aforrar máis tempo

Simplifique e axilice as tarefas rutineiras que realiza todos os días, incluíndo informes, entrada de datos e programación.

Automatizar procesos

Conéctese e automatice facilmente as actividades nas aplicacións que máis usa en Windows 11.

Comezar rapidamente

Comece a automatizar coa guía de procesos e a funcionalidade de arrastrar e soltar, sen formación necesaria. E está listo para funcionar en Windows 11.

Explorar o que Power Automate ofrece a Windows 11

Automatizar procesos a grande escala

En lugar de copiar manualmente os detalles dos clientes das orixes do escritorio e pegalas nas ferramentas de xestión da relación co cliente (CRM), cree un fluxo de escritorio con Power Automate que cree as entradas por vostede de xeito automático.

Automatizar a exportación dos datos a outra localización do ficheiro

Xestionar e exportar datos

Automatice a exportación dos datos a outra localización de ficheiros, como a transferencia desde SharePoint a un sistema de planificación de recursos empresariais (ERP).

Simplificar informes periódicos

Xere automaticamente informes semanais, mensuais e trimestrais en función das súas necesidades mediante a consolidación automática de datos en varias orixes de Windows 11, incluídos ficheiros de Excel, PDF e bases de datos.

Comezar con Power Automate en Windows 11